czwartek, 15 października 2015

Głupiec

Bālavaggo (AN 2.99-118) - (Drugi) rozdział o głupcu
 
99. "Dveme, bhikkhave, bālā. Katame dve? Yo ca anāgataṃ bhāraṃ vahati, yo ca āgataṃ bhāraṃ na vahati. Ime kho, bhikkhave, dve bālā"ti.
 
"Dwóch jest tych, mnisi, głupców. Jakich dwóch? Ten, który niesie przyszłe brzemię* i ten, który nie niesie teraźniejszego brzemienia*. Ci są, mnisi, dwaj głupcy."
  
* Dosł. brzemię, które (jeszcze) nie przyszło, brzemienia, które (już) przyszło.
  
100. "Dveme, bhikkhave, paṇḍitā. Katame dve? Yo ca anāgataṃ bhāraṃ na vahati, yo ca āgataṃ bhāraṃ vahati. Ime kho, bhikkhave, dve paṇḍitā"ti.
 
"Dwóch jest tych, mnisi, mędrców. Jakich dwóch? Ten, który nie niesie przyszłego brzemienia i ten, który niesie teraźniejsze brzemię. Ci są, mnisi, dwaj mędrcy."
 
101. "Dveme, bhikkhave, bālā. Katame dve? Yo ca akappiye kappiyasaññī, yo ca kappiye akappiyasaññī. Ime kho, bhikkhave, dve bālā"ti.

"Dwóch jest tych, mnisi, głupców. Jakich dwóch? Ten, który w niewłaściwym widzi właściwe i ten, który we właściwym widzi niewłaściwe. Ci są, mnisi, dwaj głupcy."

102. "Dveme, bhikkhave, paṇḍitā. Katame dve? Yo ca akappiye akappiyasaññī, yo ca kappiye kappiyasaññī. Ime kho, bhikkhave, dve paṇḍitā’’ti.

"Dwóch jest tych, mnisi, mędrców. Jakich dwóch? Ten, który w niewłaściwym widzi niewłaściwe i ten, który we właściwym widzi właściwe. Ci są, mnisi, dwaj mędrcy."

103. "Dveme, bhikkhave, bālā. Katame dve? Yo ca anāpattiyā āpattisaññī, yo ca āpattiyā anāpattisaññī. Ime kho, bhikkhave, dve bālā"ti.

"Dwóch jest tych, mnisi, głupców. Jakich dwóch? Ten, który w braku wykroczenia widzi wykroczenie i ten, który w wykroczeniu widzi brak wykroczenia. Ci są, mnisi, dwaj głupcy."

104. "Dveme, bhikkhave, paṇḍitā. Katame dve? Yo ca anāpattiyā anāpattisaññī, yo ca āpattiyā āpattisaññī. Ime kho, bhikkhave, dve paṇḍitā"ti.

"Dwóch jest tych, mnisi, mędrców. Jakich dwóch? Ten, który w braku wykroczenia widzi brak wykroczenie i ten, który w wykroczeniu widzi wykroczenie. Ci są, mnisi, dwaj mędrcy."

105. "Dveme, bhikkhave, bālā. Katame dve? Yo ca adhamme dhammasaññī, yo ca dhamme adhammasaññī. Ime kho, bhikkhave, dve bālā"ti.

"Dwóch jest tych, mnisi, głupców. Jakich dwóch? Ten, który w fałszywej nauce widzi Dhammę i ten, który w Dhammie widzi fałszywą naukę. Ci są, mnisi, dwaj głupcy." 
  
106. "Dveme, bhikkhave, paṇḍitā. Katame dve? Yo ca dhamme dhammasaññī, yo ca adhamme adhammasaññī. Ime kho, bhikkhave, dve paṇḍitā"ti.
 
"Dwóch jest tych, mnisi, mędrców. Jakich dwóch? Ten, który w Dhammie widzi Dhammę i ten, który w fałszywej nauce widzi fałszywą naukę. Ci są, mnisi, dwaj mędrcy."
  
107. "Dveme, bhikkhave, bālā. Katame dve? Yo ca avinaye vinayasaññī, yo ca vinaye avinayasaññī. Ime kho, bhikkhave, dve bālā"ti.

"Dwóch jest tych, mnisi, głupców. Jakich dwóch?  Ten, który w braku Dyscypliny widzi Dyscyplinę i ten, który w Dyscyplinie widzi brak Dyscypliny. Ci są, mnisi, dwaj głupcy." 
  
108. "Dveme, bhikkhave, paṇḍitā. Katame dve? Yo ca avinaye avinayasaññī, yo ca vinaye vinayasaññī. Ime kho, bhikkhave, dve paṇḍitā"ti.

"Dwóch jest tych, mnisi, mędrców. Jakich dwóch? Ten, który w braku Dyscypliny widzi brak Dyscypliny i ten, który w Dyscyplinie widzi Dyscyplinę. Ci są, mnisi, dwaj mędrcy.
  
109. "Dvinnaṃ, bhikkhave, āsavā vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ? Yo ca na kukkuccāyitabbaṃ kukkuccāyati, yo ca kukkuccāyitabbaṃ na kukkuccāyati. Imesaṃ kho, bhikkhave, dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantī"ti.

"U dwóch, mnisi, skazy* powiększają się. U jakich dwóch? U tego, który ma wyrzuty sumienia, kiedy nie powinien mieć wyrzutów sumienia, i u tego, który nie ma wyrzutów sumienia, kiedy powinien mieć wyrzuty sumienia. U tych, mnisi, dwóch skazy powiększają się."
 
* Przywiązanie do zmysłowych przyjemności (kāmāsava), przywiązanie do istnienia (bhāvasava), przywiązanie do poglądów (diṭṭhāsava) oraz przywiązanie do niewiedzy (avijjāsava).
 
110. "Dvinnaṃ, bhikkhave, āsavā na vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ? Yo ca na kukkuccāyitabbaṃ na kukkuccāyati, yo ca kukkuccāyitabbaṃ kukkuccāyati. Imesaṃ kho, bhikkhave, dvinnaṃ āsavā na vaḍḍhantī"ti.
 
"U dwóch, mnisi, skazy nie powiększają się. U jakich dwóch? U tego, który nie ma wyrzutów sumienia, kiedy nie powinien mieć wyrzutów sumienia, i u tego, który ma wyrzuty sumienia, kiedy powinien mieć wyrzuty sumienia. U tych, mnisi, dwóch skazy nie powiększają się."

111. "Dvinnaṃ, bhikkhave, āsavā vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ? Yo ca akappiye kappiyasaññī, yo ca kappiye akappiyasaññī. Imesaṃ kho, bhikkhave, dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantī"ti.

"U dwóch, mnisi, skazy powiększają się. U jakich dwóch? U tego, który w niewłaściwym widzi właściwe, i u tego, który we właściwym widzi niewłaściwe. U tych, mnisi, dwóch skazy powiększają się."

112. "Dvinnaṃ, bhikkhave, āsavā na vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ? Yo ca akappiye akappiyasaññī, yo ca kappiye kappiyasaññī. Imesaṃ kho, bhikkhave, dvinnaṃ āsavā na vaḍḍhantī"ti.

"U dwóch, mnisi, skazy nie powiększają się. U jakich dwóch? U tego, który w niewłaściwym widzi niewłaściwe, i u tego, który we właściwym widzi właściwe. U tych, mnisi dwóch skazy nie powiększają się."

113. "Dvinnaṃ, bhikkhave, āsavā vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ? Yo ca āpattiyā anāpattisaññī, yo ca anāpattiyā āpattisaññī. Imesaṃ kho, bhikkhave, dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantī"ti.

"U dwóch, mnisi, skazy powiększają się. U jakich dwóch? U tego, który w wykroczeniu widzi brak wykroczenia, i tego, który w braku wykroczenia widzi wykroczenie. U tych, mnisi, dwóch skazy powiększają się."
 
114. "Dvinnaṃ, bhikkhave, āsavā na vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ? Yo ca āpattiyā āpattisaññī, yo ca anāpattiyā anāpattisaññī. Imesaṃ kho, bhikkhave, dvinnaṃ āsavā na vaḍḍhantī"ti.
 
"U dwóch, mnisi, skazy nie powiększają się. U jakich dwóch? U tego, który w wykroczeniu widzi wykroczenie, i tego, który w braku wykroczenia widzi brak wykroczenia. U tych, mnisi, dwóch skazy nie powiększają się."
  
115. "Dvinnaṃ, bhikkhave, āsavā vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ? Yo ca adhamme dhammasaññī, yo ca dhamme adhammasaññī. Imesaṃ kho, bhikkhave, dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantī"ti.

"U dwóch, mnisi, skazy powiększają się. U jakich dwóch? U tego, który w fałszywej nauce widzi Dhammę i u tego, który w Dhammie widzi fałszywą naukę. U tych, mnisi, dwóch skazy powiększają się."

116. "Dvinnaṃ, bhikkhave, āsavā na vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ? Yo ca dhamme dhammasaññī, yo ca adhamme adhammasaññī. Imesaṃ kho, bhikkhave, dvinnaṃ āsavā na vaḍḍhantī"ti.

"U dwóch, mnisi, skazy nie powiększają się. U jakich dwóch?  U tego, który w Dhammie widzi Dhammę i u tego, który w fałszywej nauce widzi fałszywą naukę. U tych, mnisi, dwóch skazy nie powiększają się."

117. "Dvinnaṃ, bhikkhave, āsavā vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ? Yo ca avinaye vinayasaññī, yo ca vinaye avinayasaññī. Imesaṃ kho, bhikkhave, dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantī"ti.

"U dwóch, mnisi, skazy powiększają się. U jakich dwóch? U tego, który w braku Dyscypliny widzi Dyscyplinę, i u tego, który w Dyscyplinie widzi brak Dyscypliny. U tych, mnisi, dwóch skazy powiększają się."

118. "Dvinnaṃ, bhikkhave, āsavā na vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ? Yo ca avinaye avinayasaññī, yo ca vinaye vinayasaññī. Imesaṃ kho, bhikkhave, dvinnaṃ āsavā na vaḍḍhantī"ti.
   
Bālavaggo pañcamo.
Dutiyo paṇṇāsako samatto.

"U dwóch, mnisi, skazy nie powiększają się. U jakich dwóch? U tego, który w braku Dyscypliny widzi brak Dyscypliny, i u tego, który w Dyscyplinie widzi Dyscyplinę. U tych, mnisi, dwóch skazy nie powiększają się."

Rozdział o głupcu, piąty.
Druga pięćdziesiątka kompletna.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz