niedziela, 11 października 2015

Osoby

Puggalavaggo (AN 2.53-64) - Rozdział o osobach

53. "Dveme, bhikkhave, puggalā loke uppajjamānā uppajjanti bahujanahitāya bahujanasukhāya, bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ. Katame dve? Tathāgato ca arahaṃ sammāsambuddho, rājā ca cakkavattī. Ime kho, bhikkhave, dve puggalā loke uppajjamānā uppajjanti bahujanahitāya bahujanasukhāya, bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya devamanussāna"nti.

"Dwie są te, mnisi, osoby, które rodząc się na świecie rodzą się dla korzyści wielu ludzi, dla szczęścia wielu ludzi, z współczuciem dla świata, dla dobra, dla korzyści, dla szczęścia bogów i ludzi. Jakie dwie? Tathagata, arahat w pełni przebudzony, oraz król Obracający Kołem*. Te są mnisi, dwie osoby, które rodząc się na świecie rodzą się dla korzyści wielu ludzi, dla szczęścia wielu ludzi, z współczuciem dla świata, dla dobra, dla korzyści, dla szczęścia bogów i ludzi."

* Tytuł uniwersalnego władcy świata.
 
54. "Dveme, bhikkhave, puggalā loke uppajjamānā uppajjanti acchariyamanussā. Katame dve? Tathāgato ca arahaṃ sammāsambuddho, rājā ca cakkavattī. Ime kho, bhikkhave, dve puggalā loke uppajjamānā uppajjanti acchariyamanussā"ti.

"Dwie są te, mnisi, osoby, które rodząc się na świecie rodzą się jako wspaniałe istoty ludzkie. Jakie dwie? Tathagata, arahat w pełni przebudzony, oraz król Obracający Kołem. Te są mnisi, dwie osoby, które rodząc się na świecie rodzą się jako wspaniałe istoty ludzkie."

55. "Dvinnaṃ, bhikkhave, puggalānaṃ kālakiriyā bahuno janassa anutappā hoti. Katamesaṃ dvinnaṃ? Tathāgatassa ca arahato sammāsambuddhassa, rañño ca cakkavattissa. Imesaṃ kho, bhikkhave, dvinnaṃ puggalānaṃ kālakiriyā bahuno janassa anutappā hotī"ti.

"Dwóch, mnisi, osób śmierć wielu ludziom żal przynosi. Jakich dwóch? Tathagaty, arahata w pełni przebudzonego, oraz króla Obracającego Kołem. Tych, mnisi, dwóch osób śmierć wielu ludziom żal przynosi."
 
56. "Dveme, bhikkhave, thūpārahā. Katame dve? Tathāgato ca arahaṃ sammāsambuddho, rājā ca cakkavattī. Ime kho, bhikkhave, dve thūpārahā"ti.

"Dwaj są ci, mnisi, godni (wzniesienia) stup. Jacy dwaj? Tathagata, arahat w pełni przebudzony, oraz król Obracający Kołem. Ci są, mnisi, dwaj godni (wzniesienia) stup."
 
57. "Dveme, bhikkhave, buddhā. Katame dve? Tathāgato ca arahaṃ sammāsambuddho, paccekabuddho ca. Ime kho, bhikkhave, dve buddhā"ti.

"Dwaj są ci, mnisi, buddowie. Jacy dwaj? Tathagata, arahat w pełni przebudzony, oraz budda samotnie wyzwolony. Ci są, mnisi, dwaj buddowie."

58. "Dveme, bhikkhave, asaniyā phalantiyā na santasanti. Katame dve? Bhikkhu ca khīṇāsavo, hatthājānīyo ca. Ime kho, bhikkhave, dve asaniyā phalantiyā na santasantī"ti.

"Dwaj są ci, mnisi, którzy nie boją się grzmotu pioruna. Jacy dwaj? Mnich, który zniszczył skazy i dobrej rasy słoń. Ci są, mnisi, dwaj, którzy nie boją się grzmotu pioruna."
 
59. "Dveme, bhikkhave, asaniyā phalantiyā na santasanti. Katame dve? Bhikkhu ca khīṇāsavo, assājānīyo ca. Ime kho, bhikkhave, dve asaniyā phalantiyā na santasantī"ti.

"Dwaj są ci, mnisi, którzy nie boją się grzmotu pioruna. Jacy dwaj? Mnich, który zniszczył skazy i dobrej rasy koń. Ci są, mnisi, dwaj, którzy nie boją się grzmotu pioruna."
 
60. "Dveme, bhikkhave, asaniyā phalantiyā na santasanti. Katame dve? Bhikkhu ca khīṇāsavo, sīho ca migarājā. Ime kho, bhikkhave, dve asaniyā phalantiyā na santasantī"ti.

"Dwaj są ci, mnisi, którzy nie boją się grzmotu pioruna. Jacy dwaj? Mnich, który zniszczył skazy i lew, król zwierząt. Ci są, mnisi, dwaj, którzy nie boją się grzmotu pioruna."
 
61. "Dveme, bhikkhave, atthavase sampassamānā kiṃpurisā mānusiṃ vācaṃ na bhāsanti. Katame dve? Mā ca musā bhaṇimhā, mā ca paraṃ abhūtena abbhācikkhimhāti. Ime kho, bhikkhave, dve atthavase sampassamānā kiṃpurisā mānusiṃ vācaṃ na bhāsantī"ti.

"Z dwóch tych, mnisi, powodów widząc jakiegoś człowieka i kobietę, rozmowy (o nich) nie prowadzą. Z jakich dwóch? 'Obym kłamstw nie mówił i innych fałszywie nie oskarżał.' Z tych, mnisi, dwóch powodów widząc jakiegoś człowieka i kobietę, rozmowy (o nich) nie prowadzą."
 
62. "Dvinnaṃ dhammānaṃ, bhikkhave, atitto appaṭivāno mātugāmo kālaṃ karoti. Katamesaṃ dvinnaṃ? Methunasamāpattiyā ca vijāyanassa ca. Imesaṃ kho, bhikkhave, dvinnaṃ dhammānaṃ atitto appaṭivāno mātugāmo kālaṃ karotī"ti.

"Dwóch rzeczy, mnisi, nienasycona, nieszczęśliwa kobieta umiera*. Jakich dwóch? Poczęcia i narodzenia (dziecka). Tych, mnisi, dwóch rzeczy nienasycona, nieszczęśliwa kobieta umiera."

* Dosł. wypełnia (swój) czas.
  
63. "Asantasannivāsañca vo, bhikkhave, desessāmi santasannivāsañca. Taṃ suṇātha, sādhukaṃ manasi karotha, bhāsissāmī"ti.
"Evaṃ, bhante"ti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca –

"O niespokojnym życiu razem was, mnisi, będę nauczał i o spokojnym życiu razem. Słuchajcie tego, dobrze przemyślcie, będę mówił."
"Tak, Panie", tamci mnisi Błogosławionemu przytaknęli. Błogosławiony powiedział to:

"Kathañca, bhikkhave, asantasannivāso hoti, kathañca asanto sannivasanti? Idha, bhikkhave, therassa bhikkhuno evaṃ hoti – 'theropi maṃ na vadeyya, majjhimopi maṃ na vadeyya, navopi maṃ na vadeyya, therampāhaṃ na vadeyyaṃ, majjhimampāhaṃ na vadeyyaṃ, navampāhaṃ na vadeyyaṃ. Thero cepi maṃ vadeyya ahitānukampī maṃ vadeyya no hitānukampī, noti naṃ vadeyyaṃ viheṭheyyaṃ passampissa nappaṭikareyyaṃ. Majjhimo cepi maṃ vadeyya …pe… navo cepi maṃ vadeyya ahitānukampī maṃ vadeyya no hitānukampī, noti naṃ vadeyyaṃ viheṭheyyaṃ passampissa nappaṭikareyyaṃ'.

"Jakie jest zatem, mnisi, niespokojne życie razem, jak zatem niespokojnie żyją razem? W tym świecie, mnisi, starszy mnich tak (myśli): 'Starszy (mnich) do mnie nie przemówiłby, średni (mnich) do mnie także nie przemówiłby, nowy (mnich) do mnie także nie przemówiłby, do starszych (mnichów) ja nie powinienem przemówić, do średnich (mnichów) ja także nie powinienem przemówić, do nowych (mnichów) ja także nie powinienem przemówić. Jeśli starszy (mnich) przemówiłby do mnie nieprzyjaźnie, bez współczucia, nie przemówiłby do mnie przyjaźnie i z współczuciem, a ja nie przemówiłbym do niego, wprawiłbym (go) w zakłopotanie nawet spojrzeniem, nie uniknąłbym (tego). Jeśli średni (mnich) przemówiłby do mnie ...etc... jeśli nowy (mnich) przemówiłby do mnie nieprzyjaźnie, bez współczucia, nie przemówiłby do mnie przyjaźnie i z współczuciem, a ja nie przemówiłbym do niego, wprawiłbym (go) w zakłopotanie nawet spojrzeniem, nie uniknąłbym (tego).'

Majjhimassapi bhikkhuno evaṃ hoti …pe… navassapi bhikkhuno evaṃ hoti – 'theropi maṃ na vadeyya, majjhimopi maṃ na vadeyya, navopi maṃ na vadeyya, therampāhaṃ na vadeyyaṃ, majjhimampāhaṃ na vadeyyaṃ, navampāhaṃ na vadeyyaṃ. Thero cepi maṃ vadeyya ahitānukampī maṃ vadeyya no hitānukampī, noti naṃ vadeyyaṃ viheṭheyyaṃ passampissa nappaṭikareyyaṃ. Majjhimo cepi maṃ vadeyya …pe… navo cepi maṃ vadeyya ahitānukampī maṃ vadeyya no hitānukampī, noti naṃ vadeyyaṃ viheṭheyyaṃ passampissa nappaṭikareyyaṃ'. Evaṃ kho, bhikkhave, asantasannivāso hoti, evañca asanto sannivasanti.

Średni mnich tak (myśli) ... etc... nowy mnich tak (myśli): 'Starszy (mnich) do mnie nie przemówiłby, średni (mnich) do mnie także nie przemówiłby, nowy (mnich) do mnie także nie przemówiłby, do starszych (mnichów) ja nie powinienem przemówić, do średnich (mnichów) ja także nie powinienem przemówić, do nowych (mnichów) ja także nie powinienem przemówić. Jeśli starszy (mnich) przemówiłby do mnie nieprzyjaźnie, bez współczucia, nie przemówiłby do mnie przyjaźnie i z współczuciem, a ja nie przemówiłbym do niego, wprawiłbym (go) w zakłopotanie nawet spojrzeniem, nie uniknąłbym (tego). Jeśli średni (mnich) przemówiłby do mnie ...etc... jeśli nowy (mnich) przemówiłby do mnie nieprzyjaźnie, bez współczucia, nie przemówiłby do mnie przyjaźnie i z współczuciem, a ja nie przemówiłbym do niego, wprawiłbym (go) w zakłopotanie nawet spojrzeniem, nie uniknąłbym (tego).' Takie jest zatem, mnisi, niespokojne życie razem, tak zatem niespokojnie żyją razem.
 
Kathañca, bhikkhave, santasannivāso hoti, kathañca santo sannivasanti? Idha, bhikkhave, therassa bhikkhuno evaṃ hoti – 'theropi maṃ vadeyya, majjhimopi maṃ vadeyya, navopi maṃ vadeyya, therampāhaṃ vadeyyaṃ, majjhimampāhaṃ vadeyyaṃ, navampāhaṃ vadeyyaṃ. Thero cepi maṃ vadeyya hitānukampī maṃ vadeyya no ahitānukampī, sādhūti naṃ vadeyyaṃ na viheṭheyyaṃ passampissa paṭikareyyaṃ. Majjhimo cepi maṃ vadeyya…pe… navo cepi maṃ vadeyya hitānukampī maṃ vadeyya no ahitānukampī, sādhūti naṃ vadeyyaṃ na naṃ viheṭheyyaṃ passampissa paṭikareyyaṃ'.

"Jakie jest zatem, mnisi spokojne życie razem, jak zatem spokojnie żyją razem? W tym świecie, mnisi, starszy mnich tak (myśli): 'Starszy (mnich) do mnie przemówiłby, średni (mnich) do mnie także przemówiłby, nowy (mnich) do mnie także przemówiłby, do starszych (mnichów) ja powinienem przemówić, do średnich (mnichów) ja także powinienem przemówić, do nowych (mnichów) ja także powinienem przemówić. Jeśli starszy (mnich) przemówiłby do mnie przyjaźnie, z współczuciem, nie przemówiłby do mnie nieprzyjaźnie i bez współczucia, a ja grzecznie przemówiłbym do niego, nie wprawiłbym (go) w zakłopotanie nawet spojrzeniem, uniknąłbym (tego). Jeśli średni (mnich) przemówiłby do mnie ...etc... jeśli nowy mnich przemówiłby do mnie przyjaźnie, z współczuciem, nie przemówiłby do mnie nieprzyjaźnie i bez współczucia, a ja grzecznie przemówiłbym do niego, nie wprawiłbym (go) w zakłopotanie nawet spojrzeniem, uniknąłbym (tego).'

Majjhimassapi bhikkhuno evaṃ hoti…pe… navassapi bhikkhuno evaṃ hoti – 'theropi maṃ vadeyya, majjhimopi maṃ vadeyya, navopi maṃ vadeyya, therampāhaṃ vadeyyaṃ, majjhimampāhaṃ vadeyyaṃ, navampāhaṃ vadeyyaṃ. Thero cepi maṃ vadeyya hitānukampī maṃ vadeyya no ahitānukampī, sādhūti naṃ vadeyyaṃ na naṃ viheṭheyyaṃ passampissa paṭikareyyaṃ. Majjhimo cepi maṃ vadeyya …pe… navo cepi maṃ vadeyya hitānukampī maṃ vadeyya no ahitānukampī, sādhūti naṃ vadeyyaṃ na naṃ viheṭheyyaṃ passampissa paṭikareyyaṃ'. Evaṃ kho, bhikkhave, santasannivāso hoti, evañca santo sannivasantī"ti.

Średni mnich tak (myśli) ...etc... nowy mnich tak (myśli): 'Starszy (mnich) do mnie przemówiłby, średni (mnich) do mnie także przemówiłby, nowy (mnich) do mnie także przemówiłby, do starszych (mnichów) ja powinienem przemówić, do średnich (mnichów) ja także powinienem przemówić, do nowych (mnichów) ja także powinienem przemówić. Jeśli starszy (mnich) przemówiłby do mnie przyjaźnie, z współczuciem, nie przemówiłby do mnie nieprzyjaźnie i bez współczucia, a ja grzecznie przemówiłbym do niego, nie wprawiłbym (go) w zakłopotanie nawet spojrzeniem, uniknąłbym (tego). Jeśli średni (mnich) przemówiłby do mnie ...etc... jeśli nowy mnich przemówiłby do mnie przyjaźnie, z współczuciem, nie przemówiłby do mnie nieprzyjaźnie i bez współczucia, a ja grzecznie przemówiłbym do niego, nie wprawiłbym (go) w zakłopotanie nawet spojrzeniem, uniknąłbym (tego).' Takie jest zatem, mnisi, spokojne życie razem, tak zatem spokojnie żyją razem.

64. "Yasmiṃ, bhikkhave, adhikaraṇe ubhato vacīsaṃsāro diṭṭhipaḷāso cetaso āghāto appaccayo anabhiraddhi ajjhattaṃ avūpasantaṃ hoti, tasmetaṃ, bhikkhave, adhikaraṇe pāṭikaṅkhaṃ – 'dīghattāya kharattāya vāḷattāya saṃvattissati, bhikkhū ca na phāsuṃ viharissanti'. Yasmiñca kho, bhikkhave, adhikaraṇe ubhato vacīsaṃsāro diṭṭhipaḷāso cetaso āghāto appaccayo anabhiraddhi ajjhattaṃ suvūpasantaṃ hoti, tasmetaṃ, bhikkhave, adhikaraṇe pāṭikaṅkhaṃ – 'na dīghattāya kharattāya vāḷattāya saṃvattissati, bhikkhū ca phāsuṃ viharissantī'"ti.
 
Puggalavaggo paṭhamo.

"W tym, mnisi, rozstrzyganiu sporu, w którym po każdej ze stron wymieniający słowa (na temat) napastliwego poglądu, złośliwego umysłu, gniewu bez przyczyny, jest wewnętrznie niespokojny, dlatego w tym, mnisi, rozstrzyganiu sporu jest oczekiwane - 'długo, burzliwie, pokrętnie będzie trwał, mnisi zatem spokojnie nie będą żyli.' W tym zaś, mnisi, rozstrzyganiu sporu, w którym po każdej ze stron wymieniający słowa (na temat) napastliwego poglądu, złośliwego umysłu, gniewu bez przyczyny, jest wewnętrznie bardzo spokojny, dlatego w tym, mnisi, rozstrzyganiu sporu jest oczekiwane - 'długo, burzliwie, pokrętnie nie będzie trwał, mnisi zatem spokojnie będą żyli.'"

Rozdział o osobach, pierwszy.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz