piątek, 16 października 2015

Pragnienia trudne do porzucenia

Āsāduppajahavaggo (AN 2.119-130) - Rozdział o pragnieniach trudnych do porzucenia
  
119. "Dvemā, bhikkhave, āsā duppajahā. Katamā dve? Lābhāsā ca jīvitāsā ca. Imā kho, bhikkhave, dve āsā duppajahā"ti.
   
"Dwa są te, mnisi, pragnienia trudne do porzucenia. Jakie dwa? Pragnienie otrzymywania i pragnienie życia. Te są, mnisi, dwa pragnienia trudne do porzucenia."
    
120. "Dveme, bhikkhave, puggalā dullabhā lokasmiṃ. Katame dve? Yo ca pubbakārī, yo ca kataññū katavedī. Ime kho, bhikkhave, dve puggalā dullabhā lokasmi"nti.
 
"Dwie są te, mnisi, osoby rzadko (spotykane) na świecie. Jakie dwie? Ta, która pomaga innym i ta, która jest wdzięczna i świadoma korzyści. Te są, mnisi, dwie osoby rzadko (spotykane) na świecie."
  
121. "Dveme, bhikkhave, puggalā dullabhā lokasmiṃ. Katame dve? Titto ca tappetā ca. Ime kho, bhikkhave, dve puggalā dullabhā lokasmi"nti.
  
"Dwie są te, mnisi, osoby rzadko (spotykane) na świecie. Jakie dwie? Zadowolona i przynosząca zadowolenie. Te są, mnisi, dwie osoby rzadko (spotykane) na świecie."
  
122. "Dveme, bhikkhave, puggalā duttappayā. Katame dve? Yo ca laddhaṃ laddhaṃ nikkhipati, yo ca laddhaṃ laddhaṃ vissajjeti. Ime kho, bhikkhave, dve puggalā duttappayā"ti.
 
"Dwie są te, mnisi, osoby, które trudno zadowolić. Jakie dwie? Ta, która gromadzi wszystko, co otrzyma, i ta, która pozbywa się wszystkiego, co otrzyma. Te są, mnisi, dwie osoby, które trudno zadowolić."
  
123. "Dveme, bhikkhave, puggalā sutappayā. Katame dve? Yo ca laddhaṃ laddhaṃ na nikkhipati, yo ca laddhaṃ laddhaṃ na vissajjeti. Ime kho, bhikkhave, dve puggalā sutappayā"ti.
 
"Dwie są te, mnisi, osoby, które łatwo zadowolić. Jakie dwie? Ta, która nie gromadzi wszystkiego, co otrzyma, i ta, która nie pozbywa się wszystkiego, co otrzyma. Te są, mnisi, dwie osoby, które łatwo zadowolić."
  
124. "Dveme, bhikkhave, paccayā rāgassa uppādāya. Katame dve? Subhanimittañca ayoniso ca manasikāro. Ime kho, bhikkhave, dve paccayā rāgassa uppādāyā"ti.
  
"Dwie są te, mnisi, przyczyny powstawania chciwości. Jakie dwie? Piękny obiekt i niewłaściwe myślenie. Te są, mnisi, dwie przyczyny powstawania chciwości."
    
125. "Dveme, bhikkhave, paccayā dosassa uppādāya. Katame dve? Paṭighanimittañca ayoniso ca manasikāro. Ime kho, bhikkhave, dve paccayā dosassa uppādāyā"ti.
  
"Dwie są te, mnisi, przyczyny powstawania gniewu. Jakie dwie? Odpychający obiekt i nieinteligentne myślenie. Te są, mnisi, dwie przyczyny powstawania gniewu."
  
126. "Dveme, bhikkhave, paccayā micchādiṭṭhiyā uppādāya. Katame dve? Parato ca ghoso ayoniso ca manasikāro. Ime kho, bhikkhave, dve paccayā micchādiṭṭhiyā uppādāyā"ti.
  
"Dwie są te, mnisi, przyczyny powstawania błędnego poglądu. Jakie dwie? Mowa innego i nieinteligentne myślenie. Te są, mnisi, dwie przyczyny powstawania błędnego poglądu."
  
127. "Dveme, bhikkhave, paccayā sammādiṭṭhiyā uppādāya. Katame dve? Parato ca ghoso, yoniso ca manasikāro. Ime kho, bhikkhave, dve paccayā sammādiṭṭhiyā uppādāyā"ti.
 
"Dwie są te, mnisi, przyczyny powstawania słusznego poglądu. Jakie dwie? Mowa innego i inteligentne myślenie. Te są, mnisi, dwie przyczyny powstawania słusznego poglądu."
  
128. "Dvemā, bhikkhave, āpattiyo. Katamā dve? Lahukā ca āpatti, garukā ca āpatti. Imā kho, bhikkhave, dve āpattiyo"ti.

"Dwa są te, mnisi, wykroczenia. Jakie dwa? Lekkie wykroczenie i ciężkie wykroczenie. Te są mnisi, dwa wykroczenia."
  
129. "Dvemā, bhikkhave, āpattiyo. Katamā dve? Duṭṭhullā ca āpatti, aduṭṭhullā ca āpatti. Imā kho, bhikkhave, dve āpattiyo"ti.

"Dwa są te, mnisi, wykroczenia. Jakie dwa? Wykroczenie, które jest poważne, i wykroczenie, które nie jest poważne. Te są mnisi, dwa wykroczenia."
  
130. "Dvemā, bhikkhave, āpattiyo. Katamā dve? Sāvasesā ca āpatti, anavasesā ca āpatti. Imā kho, bhikkhave, dve āpattiyo'ti.
  
Āsāduppajahavaggo paṭhamo.
 
"Dwa są te, mnisi, wykroczenia. Jakie dwa? Wykroczenie niezakończone i wykroczenie zakończone. Te są mnisi, dwa wykroczenia."
  
Rozdział o pragnieniach trudnych do porzucenia, pierwszy.
    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz