czwartek, 22 października 2015

Prośby

Āyācanavaggo (AN 2.131-141) - Rozdział o prośbach

131. "Saddho, bhikkhave, bhikkhu evaṃ sammā āyācamāno āyāceyya – 'tādiso homi yādisā sāriputtamoggallānā'ti. Esā, bhikkhave, tulā etaṃ pamāṇaṃ mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ yadidaṃ sāriputtamoggallānā"ti.

"Pełen wiary, mnisi, mnich tak słusznie prosząc powinien prosić: 'Obym był taki jak Sariputta i Mogallana.' Oni, mnisi, są miarą porównania dla moich uczniów mnichów, a mianowicie - Sariputta i Mogallana."

132. "Saddhā, bhikkhave, bhikkhunī evaṃ sammā āyācamānā āyāceyya – 'tādisī homi yādisī khemā ca bhikkhunī uppalavaṇṇā cā'ti. Esā, bhikkhave, tulā etaṃ pamāṇaṃ mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ yadidaṃ khemā ca bhikkhunī uppalavaṇṇā cā"ti.

"Pełna wiary, mnisi, mniszka tak słusznie prosząc powinna prosić: 'Obym była taka jak mniszka Khema i (mniszka) Uppalavanna.' One, mnisi, są miarą porównania dla moich uczennic mniszek, a mianowicie - mniszka Khema i (mniszka) Uppalavanna."
   
133. "Saddho, bhikkhave, upāsako evaṃ sammā āyācamāno āyāceyya – 'tādiso homi yādiso citto ca gahapati hatthako ca āḷavako'ti. Esā, bhikkhave, tulā etaṃ pamāṇaṃ mama sāvakānaṃ upāsakānaṃ yadidaṃ citto ca gahapati hatthako ca āḷavako"ti.

"Pełen wiary, mnisi, świecki wyznawca tak słusznie prosząc powinien prosić: 'Obym był taki jak gospodarz Citta i (gospodarz) Hatthaka Alavaka.' Oni, mnisi, są miarą porównania dla moich uczniów świeckich wyznawców, a mianowicie - gospodarz Citta i (gospodarz) Hatthaka Alavaka."
  
134. "Saddhā, bhikkhave, upāsikā evaṃ sammā āyācamānā āyāceyya – 'tādisī homi yādisī khujjuttarā ca upāsikā veḷukaṇḍakiyā ca nandamātā'ti. Esā, bhikkhave, tulā etaṃ pamāṇaṃ mama sāvikānaṃ upāsikānaṃ yadidaṃ khujjuttarā ca upāsikā veḷukaṇḍakiyā ca nandamātā"ti.

"Pełna wiary, mnisi, świecka wyznawczyni tak słusznie prosząc powinna prosić: 'Obym była taka jak świecka wyznawczyni Khujjuttara i (świecka wyznawczyni) Velukandakiya Nandamata.' One, mnisi, są miarą porównania dla moich uczennic świeckich wyznawczyń, a mianowicie - świecka wyznawczyni Khujjuttara i (świecka wyznawczyni) Velukandakiya Nandamata."
  
135. "Dvīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bālo abyatto asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati, sāvajjo ca hoti sānuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca apuññaṃ pasavati. Katamehi dvīhi? Ananuvicca apariyogāhetvā avaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsati, ananuvicca apariyogāhetvā vaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsati. Imehi kho, bhikkhave, dvīhi dhammehi samannāgato bālo abyatto asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati, sāvajjo ca hoti sānuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca apuññaṃ pasavatī"ti.

"Dwiema, mnisi, rzeczami obdarzony głupiec, niewykształcony, zły człowiek, raniąc, niszcząc troszczy się o siebie, okryty jest wstydem i zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele niesprawiedliwości przynosi. Jakimi dwiema? Nie poznawszy, nie zbadawszy winy o przyczynie mówi, nie poznawszy, nie zbadawszy przyczyny o winie mówi. Tymi, mnisi dwiema rzeczami obdarzony głupiec, niewykształcony, zły człowiek, raniąc, niszcząc troszczy się o siebie, okryty jest wstydem i  zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele nieszczęścia przynosi."
   
"Dvīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato paṇḍito viyatto sappuriso akkhataṃ anupahataṃ attānaṃ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca puññaṃ pasavati. Katamehi dvīhi? Anuvicca pariyogāhetvā avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsati, anuvicca pariyogāhetvā vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsati. Imehi kho, bhikkhave, dvīhi dhammehi samannāgato paṇḍito viyatto sappuriso akkhataṃ anupahataṃ attānaṃ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca puññaṃ pasavatī"ti.

"Dwiema, mnisi, rzeczami obdarzony mędrzec, wykształcony, dobry człowiek, nie raniąc, nie niszcząc troszczy się o siebie, nie jest okryty wstydem ani zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele sprawiedliwości przynosi. Jakimi dwiema? Poznawszy, zbadawszy winę o winie mówi, poznawszy, zbadawszy przyczynę o przyczynie mówi. Tymi, mnisi dwiema rzeczami obdarzony mędrzec, wykształcony, dobry człowiek, nie raniąc, nie niszcząc troszczy się o siebie, nie jest okryty wstydem ani zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele sprawiedliwości przynosi."
   
136. "Dvīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bālo abyatto asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati, sāvajjo ca hoti sānuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca apuññaṃ pasavati. Katamehi dvīhi? Ananuvicca apariyogāhetvā appasādanīye ṭhāne pasādaṃ upadaṃseti, ananuvicca apariyogāhetvā pasādanīye ṭhāne appasādaṃ upadaṃseti. Imehi kho, bhikkhave, dvīhi dhammehi samannāgato bālo abyatto asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati, sāvajjo ca hoti sānuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca apuññaṃ pasavatī"ti.

"Dwiema, mnisi, rzeczami obdarzony głupiec, niewykształcony, zły człowiek, raniąc, niszcząc troszczy się o siebie, okryty jest wstydem i zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele niesprawiedliwości przynosi. Jakimi dwiema? Nie poznawszy, nie zbadawszy stanów niezadowolenia zadowolenie okazuje, nie poznawszy, nie zbadawszy stanów zadowolenia niezadowolenie okazuje. Tymi, mnisi dwiema rzeczami obdarzony głupiec, niewykształcony, zły człowiek, raniąc, niszcząc troszczy się o siebie, okryty jest wstydem i  zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele niesprawiedliwości przynosi."

"Dvīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato paṇḍito viyatto sappuriso akkhataṃ anupahataṃ attānaṃ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca puññaṃ pasavati. Katamehi dvīhi? Anuvicca pariyogāhetvā appasādanīye ṭhāne appasādaṃ upadaṃseti, anuvicca pariyogāhetvā pasādanīye ṭhāne pasādaṃ upadaṃseti. Imehi kho, bhikkhave, dvīhi dhammehi samannāgato paṇḍito viyatto sappuriso akkhataṃ anupahataṃ attānaṃ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca puññaṃ pasavatī"ti.

"Dwiema, mnisi, rzeczami obdarzony mędrzec, wykształcony, dobry człowiek, nie raniąc, nie niszcząc troszczy się o siebie, nie jest okryty wstydem ani zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele sprawiedliwości przynosi. Jakimi dwiema? Poznawszy, zbadawszy stany niezadowolenia niezadowolenie okazuje, poznawszy, zbadawszy stany zadowolenia zadowolenie okazuje. Tymi, mnisi dwiema rzeczami obdarzony mędrzec, wykształcony, dobry człowiek, nie raniąc, nie niszcząc troszczy się o siebie, nie jest okryty wstydem ani zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele sprawiedliwości przynosi." 
 
137. "Dvīsu, bhikkhave, micchāpaṭipajjamāno bālo abyatto asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati, sāvajjo ca hoti sānuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca apuññaṃ pasavati. Katamesu dvīsu? Mātari ca pitari ca. Imesu kho, bhikkhave, dvīsu micchāpaṭipajjamāno bālo abyatto asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati, sāvajjo ca hoti sānuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca apuññaṃ pasavatī"ti.

"Względem dwóch, mnisi, niewłaściwie zachowujący się głupiec, niewykształcony, zły człowiek, raniąc, niszcząc troszczy się o siebie, okryty jest wstydem i zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele niesprawiedliwości przynosi. Względem jakich dwóch? Względem matki i ojca. Względem tych, mnisi, dwóch niewłaściwie zachowujący się głupiec, niewykształcony, zły człowiek, raniąc, niszcząc troszczy się o siebie, okryty jest wstydem i zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele niesprawiedliwości przynosi."
 
"Dvīsu, bhikkhave, sammāpaṭipajjamāno paṇḍito viyatto sappuriso akkhataṃ anupahataṃ attānaṃ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca puññaṃ pasavati. Katamesu dvīsu? Mātari ca pitari ca. Imesu kho, bhikkhave, dvīsu sammāpaṭipajjamāno paṇḍito viyatto sappuriso akkhataṃ anupahataṃ attānaṃ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca puññaṃ pasavatī"ti.

"Względem dwóch, mnisi, właściwie zachowujący się mędrzec, wykształcony, dobry człowiek, nie raniąc, nie niszcząc troszczy się o siebie, nie jest okryty wstydem ani zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele sprawiedliwości przynosi. Względem jakich dwóch? Względem matki i ojca. Względem tych, mnisi, dwóch właściwie zachowujący się mędrzec, wykształcony, dobry człowiek, nie raniąc, nie niszcząc troszczy się o siebie, nie jest okryty wstydem ani zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele sprawiedliwości przynosi." 
  
138. "Dvīsu, bhikkhave, micchāpaṭipajjamāno bālo abyatto asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati, sāvajjo ca hoti sānuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca apuññaṃ pasavati. Katamesu dvīsu? Tathāgate ca tathāgatasāvake ca. Imesu kho, bhikkhave, micchāpaṭipajjamāno bālo abyatto asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati, sāvajjo ca hoti sānuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca apuññaṃ pasavatī"ti.

 "Względem dwóch, mnisi, niewłaściwie zachowujący się głupiec, niewykształcony, zły człowiek, raniąc, niszcząc troszczy się o siebie, okryty jest wstydem i zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele niesprawiedliwości przynosi. Względem jakich dwóch? Względem Tathagaty i uczniów Tathagaty. Względem tych, mnisi, dwóch niewłaściwie zachowujący się głupiec, niewykształcony, zły człowiek, raniąc, niszcząc troszczy się o siebie, okryty jest wstydem i zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele niesprawiedliwości przynosi."

"Dvīsu, bhikkhave, sammāpaṭipajjamāno paṇḍito viyatto sappuriso akkhataṃ anupahataṃ attānaṃ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca puññaṃ pasavati. Katamesu dvīsu? Tathāgate ca tathāgatasāvake ca. Imesu kho, bhikkhave, dvīsu sammāpaṭipajjamāno paṇḍito viyatto sappuriso akkhataṃ anupahataṃ attānaṃ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca puññaṃ pasavatī"ti.

"Względem dwóch, mnisi, właściwie zachowujący się mędrzec, wykształcony, dobry człowiek, nie raniąc, nie niszcząc troszczy się o siebie, nie jest okryty wstydem ani zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele sprawiedliwości przynosi. Względem jakich dwóch? Względem Tathagaty i uczniów Tathagaty. Względem tych, mnisi, dwóch właściwie zachowujący się mędrzec, wykształcony, dobry człowiek, nie raniąc, nie niszcząc troszczy się o siebie, nie jest okryty wstydem ani zawstydzany przez mądrych ludzi, a także wiele sprawiedliwości przynosi."  
  
139. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Sacittavodānañca na ca kiñci loke upādiyati. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā"ti.

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Czystość własnego umysłu i coś na świecie, co nie jest chwytane. Te są, mnisi, dwie dhammy."

140. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Kodho ca upanāho ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā"ti.

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Gniew i wrogość. Te są, mnisi, dwie dhammy."

141. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Kodhavinayo ca upanāhavinayo ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā"ti.
 
Āyācanavaggo dutiyo.

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Usunięcie gniewu i usunięcie wrogości. Te są, mnisi, dwie dhammy."

Rozdział o prośbach, drugi.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz