wtorek, 13 października 2015

Przyczyna

Sanimittavaggo (AN 2.78-87) - Rozdział o przyczynie

78. "Sanimittā, bhikkhave, uppajjanti pāpakā akusalā dhammā, no animittā. Tasseva nimittassa pahānā evaṃ te pāpakā akusalā dhammā na hontī"ti.

"Z przyczyny, mnisi, powstają złe i niezdrowe dhammy, nie bez przyczyny. Tej właśnie przyczyny (gdy jest) porzucenie, w ten sposób tych złych i niezdrowych dhamm nie ma."
 
79. "Sanidānā, bhikkhave, uppajjanti pāpakā akusalā dhammā, no anidānā. Tasseva nidānassa pahānā evaṃ te pāpakā akusalā dhammā na hontī"ti.

"Ze źródła, mnisi, powstają złe i niezdrowe dhammy, nie bez źródła. Tego właśnie źródła (gdy jest) porzucenie, w ten sposób tych złych i niezdrowych dhamm nie ma."

80. "Sahetukā, bhikkhave, uppajjanti pāpakā akusalā dhammā, no ahetukā. Tasseva hetussa pahānā evaṃ te pāpakā akusalā dhammā na hontī"ti.

"Z warunku, mnisi, powstają złe i niezdrowe dhammy, nie bez warunku. Tego właśnie warunku (gdy jest) porzucenie, w ten sposób tych złych i niezdrowych dhamm nie ma." 

81. "Sasaṅkhārā, bhikkhave, uppajjanti pāpakā akusalā dhammā, no asaṅkhārā. Tesaṃyeva saṅkhārānaṃ pahānā evaṃ te pāpakā akusalā dhammā na hontī"ti.

"Z kammicznych formacji, mnisi, powstają złe i niezdrowe dhammy, nie bez kammicznych formacji. Tych właśnie kammicznych formacji (gdy jest) porzucenie, w ten sposób tych złych i niezdrowych dhamm nie ma." 
 
82. "Sappaccayā, bhikkhave, uppajjanti pāpakā akusalā dhammā, no appaccayā. Tasseva paccayassa pahānā evaṃ te pāpakā akusalā dhammā na hontī"ti.

"Z motywu, mnisi, powstają złe i niezdrowe dhammy, nie bez motywu. Tego właśnie motywu (gdy jest) porzucenie, w ten sposób tych złych i niezdrowych dhamm nie ma."

83. "Sarūpā, bhikkhave, uppajjanti pāpakā akusalā dhammā, no arūpā. Tasseva rūpassa pahānā evaṃ te pāpakā akusalā dhammā na hontī"ti.

"Z formy (widzianej), mnisi, powstają złe i niezdrowe dhammy, nie bez formy (widzianej). Tej właśnie formy (widzianej gdy jest) porzucenie, w ten sposób tych złych i niezdrowych dhamm nie ma."

84. "Savedanā, bhikkhave, uppajjanti pāpakā akusalā dhammā, no avedanā. Tassāyeva vedanāya pahānā evaṃ te pāpakā akusalā dhammā na hontī"ti.

"Z uczucia, mnisi, powstają złe i niezdrowe dhammy, nie bez uczucia. Tego właśnie uczucia (gdy jest) porzucenie, w ten sposób tych złych i niezdrowych dhamm nie ma."

85. "Sasaññā, bhikkhave, uppajjanti pāpakā akusalā dhammā, no asaññā. Tassāyeva saññāya pahānā evaṃ te pāpakā akusalā dhammā na hontī"ti.

"Z postrzeżenia, mnisi, powstają złe i niezdrowe dhammy, nie bez postrzeżenia. Tego właśnie postrzeżenia (gdy jest) porzucenie, w ten sposób tych złych i niezdrowych dhamm nie ma."

86. "Saviññāṇā, bhikkhave, uppajjanti pāpakā akusalā dhammā, no aviññāṇā. Tasseva viññāṇassa pahānā evaṃ te pāpakā akusalā dhammā na hontī"ti.

"Ze świadomości, mnisi, powstają złe i niezdrowe dhammy, nie bez świadomości. Tej właśnie świadomości (gdy jest) porzucenie, w ten sposób tych złych i niezdrowych dhamm nie ma."

87. "Saṅkhatārammaṇā, bhikkhave, uppajjanti pāpakā akusalā dhammā, no asaṅkhatārammaṇā. Tasseva saṅkhatassa pahānā evaṃ te pāpakā akusalā dhammā na hontī"ti.
 
Sanimittavaggo tatiyo.

"Z uwarunkowanego przedmiotu zmysłu, mnisi, powstają złe i niezdrowe dhammy, nie z nieuwarunkowanego przedmiotu zmysłu. Tego właśnie uwarunkowanego (gdy jest) porzucenie, w ten sposób tych złych i niezdrowych dhamm nie ma."

Rozdział o przyczynie, trzeci.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz