piątek, 30 października 2015

Przyczyny - pierwsza mowa

Paṭhamaupanisāsuttaṃ (AN 11.3) - Pierwsza sutta o przyczynach
 
"Dussīlassa, bhikkhave, sīlavipannassa hatūpaniso hoti avippaṭisāro. Avippaṭisāre asati avippaṭisāravipannassa hatūpanisaṃ hoti pāmojjaṃ. Pāmojje asati pāmojjavipannassa hatūpanisā hoti pīti. Pītiyā asati pītivipannassa hatūpanisā hoti passaddhi. Passaddhiyā asati passaddhivipannassa hatūpanisaṃ hoti sukhaṃ. Sukhe asati sukhavipannassa hatūpaniso hoti sammāsamādhi. Sammāsamādhimhi asati sammāsamādhivipannassa hatūpanisaṃ hoti yathābhūtañāṇadassanaṃ. Yathābhūtañāṇadassane asati yathābhūtañāṇadassanavipannassa hatūpanisā hoti nibbidā. Nibbidāya asati nibbidāvipannassa hatūpaniso hoti virāgo. Virāge asati virāgavipannassa hatūpanisaṃ hoti vimuttiñāṇadassanaṃ.
  
"U (człowieka) niemoralnego, mnisi, u pozbawionego wskazań moralnych przyczyna braku wyrzutów sumienia jest zniszczona. Kiedy braku wyrzutów sumienia nie ma, wtedy u pozbawionego braku wyrzutów sumienia przyczyna radości jest zniszczona. Kiedy radości nie ma, wtedy u pozbawionego radości przyczyna zachwytu jest zniszczona. Kiedy zachwytu nie ma, wtedy u pozbawionego zachwytu przyczyna spokoju jest zniszczona. Kiedy spokoju nie ma, wtedy u pozbawionego spokoju przyczyna szczęścia jest zniszczona. Kiedy szczęścia nie ma, wtedy u pozbawionego szczęścia przyczyna właściwego skupienia medytacyjnego jest zniszczona. Kiedy właściwego skupienia medytacyjnego nie ma, wtedy u pozbawionego właściwego skupienia medytacyjnego przyczyna zgodnej z prawdą wiedzy jest zniszczona. Kiedy zgodnej z prawdą wiedzy nie ma, wtedy u pozbawionego zgodnej z prawdą wiedzy przyczyna zaniechania jest zniszczona. Kiedy zaniechania nie ma, wtedy u pozbawionego zaniechania przyczyna braku pożądania jest zniszczona. Kiedy braku pożądania nie ma, wtedy u pozbawionego braku pożądania przyczyna wyzwolenia i wiedzy jest zniszczona.
   
Seyyathāpi, bhikkhave, rukkho sākhāpalāsavipanno. Tassa papaṭikāpi na pāripūriṃ gacchati, tacopi … pheggupi … sāropi na pāripūriṃ gacchati. Evamevaṃ kho, bhikkhave, dussīlassa sīlavipannassa hatūpaniso hoti avippaṭisāro, avippaṭisāre asati avippaṭisāravipannassa hatūpanisaṃ hoti pāmojjaṃ …pe… vimuttiñāṇadassanaṃ.
  
Podobnie, mnisi, jak drzewo pozbawione gałęzi i liści. Jego (zewnętrzna) skorupa z kory nie rozwija się, także (wewnętrzna) właściwa kora ... także drewno otaczające miękisz drzewa ... także miękisz drzewa nie rozwija się. Właśnie tak, mnisi, u (człowieka) niemoralnego, u pozbawionego wskazań moralnych przyczyna braku wyrzutów sumienia jest zniszczona. Kiedy braku wyrzutów sumienia nie ma, wtedy u pozbawionego braku wyrzutów sumienia przyczyna radości jest zniszczona ...etc... przyczyna wyzwolenia i wiedzy jest zniszczona.
   
Sīlavato, bhikkhave, sīlasampannassa upanisasampanno hoti avippaṭisāro, avippaṭisāre sati avippaṭisārasampannassa upanisasampannaṃ hoti pāmojjaṃ, pāmojje sati pāmojjasampannassa upanisasampannā hoti pīti, pītiyā sati pītisampannassa upanisasampannā hoti passaddhi, passaddhiyā sati passaddhisampannassa upanisasampannaṃ hoti sukhaṃ, sukhe sati sukhasampannassa upanisasampanno hoti sammāsamādhi, sammāsamādhimhi sati sammāsamādhisampannassa upanisasampannaṃ hoti yathābhūtañāṇadassanaṃ, yathābhūtañāṇadassane sati yathābhūtañāṇadassanasampannassa upanisasampannā hoti nibbidā, nibbidāya sati nibbidāsampannassa upanisasampanno hoti virāgo, virāge sati virāgasampannassa upanisasampannaṃ hoti vimuttiñāṇadassanaṃ.

U (człowieka) moralnego, mnisi, u przestrzegającego wskazań moralnych jest przyczyna braku wyrzutów sumienia. Kiedy jest brak wyrzutów sumienia, wtedy u mającego brak wyrzutów sumienia jest przyczyna radości. Kiedy jest radość, wtedy u mającego radość jest przyczyna zachwytu. Kiedy jest zachwyt, wtedy u mającego zachwyt jest przyczyna spokoju. Kiedy jest spokój, wtedy u mającego spokój jest przyczyna szczęścia. Kiedy jest szczęście, wtedy u mającego szczęście jest przyczyna właściwego skupienia medytacyjnego. Kiedy jest właściwe skupienie medytacyjne, wtedy u mającego właściwe skupienie medytacyjne jest przyczyna zgodnej z prawdą wiedzy. Kiedy jest zgodna z prawdą wiedza, wtedy u mającego zgodną z prawdą wiedzę jest przyczyna zaniechania. Kiedy jest zaniechanie, wtedy u mającego zaniechanie jest przyczyna braku pożądania. Kiedy jest brak pożądania, wtedy u mającego brak pożądania jest przyczyna wyzwolenia i wiedzy. 
  
Seyyathāpi, bhikkhave, rukkho sākhāpalāsasampanno. Tassa papaṭikāpi pāripūriṃ gacchati, tacopi … pheggupi … sāropi pāripūriṃ gacchati. Evamevaṃ kho, bhikkhave, sīlavato sīlasampannassa upanisasampanno hoti avippaṭisāro, avippaṭisāre sati avippaṭisārasampannassa upanisasampannaṃ hoti …pe… vimuttiñāṇadassana"nti. 
  
Tatiyaṃ.

Podobnie, mnisi, jak drzewo mające gałęzie i liście. Jego (zewnętrzna) skorupa z kory rozwija się, także (wewnętrzna) właściwa kora ... także drewno otaczające miękisz drzewa ... także miękisz drzewa rozwija się. Właśnie tak, mnisi, u (człowieka) moralnego, u przestrzegającego wskazań moralnych jest przyczyna braku wyrzutów sumienia. Kiedy jest brak wyrzutów sumienia, wtedy u mającego brak wyrzutów sumienia jest przyczyna radości ...etc... jest przyczyna wyzwolenia i wiedzy."

Trzecia [sutta z rozdziału Nissayavaggo].
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz