środa, 7 października 2015

Zgromadzenie mnichów

Parisavaggo (AN 2.43-52) - Rozdział o zgromadzeniu

43. "Dvemā, bhikkhave, parisā. Katamā dve? Uttānā ca parisā gambhīrā ca parisā. Katamā ca, bhikkhave, uttānā parisā? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū uddhatā honti unnaḷā capalā mukharā vikiṇṇavācā muṭṭhassatī asampajānā asamāhitā vibbhantacittā pākatindriyā. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, uttānā parisā.
Katamā ca, bhikkhave, gambhīrā parisā? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū anuddhatā honti anunnaḷā acapalā amukharā avikiṇṇavācā upaṭṭhitassatī sampajānā samāhitā ekaggacittā saṃvutindriyā. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, gambhīrā parisā. Imā kho, bhikkhave, dve parisā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ gambhīrā parisā"ti.

"Dwa są te, mnisi, zgromadzenia. Jakie dwa? Płytkie zgromadzenie i głębokie zgromadzenie. Jakie jest zatem, mnisi, płytkie zgromadzenie? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mnisi są wyniośli, dumni, zmienni, gadatliwi, swobodni w mowie, zapominalscy, bezmyślni, niekontrolowani, o chwiejnych umysłach, o niekontrolowanych zmysłach, o tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, płytkie zgromadzenie.
Jakie jest zatem, mnisi, głębokie zgromadzenie? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mnisi nie są wyniośli, ani dumni, ani zmienni, ani gadatliwi, ani swobodni w mowie, z obecną uważnością, myślący, kontrolujący się, o spokojnych umysłach, o kontrolowanych zmysłach, o tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, głębokie zgromadzenie. Te są, mnisi, dwa zgromadzenia. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch zgromadzeń, a mianowicie - głębokie zgromadzenie."

44. "Dvemā, bhikkhave, parisā. Katamā dve? Vaggā ca parisā samaggā ca parisā. Katamā ca, bhikkhave, vaggā parisā? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū bhaṇḍanajātā kalahajātā vivādāpannā aññamaññaṃ mukhasattīhi vitudantā viharanti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, vaggā parisā.
Katamā ca, bhikkhave, samaggā parisā? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū samaggā sammodamānā avivadamānā khīrodakībhūtā aññamaññaṃ piyacakkhūhi sampassantā viharanti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, samaggā parisā. Imā kho, bhikkhave, dve parisā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ samaggā parisā"ti.

"Dwa są te, mnisi, zgromadzenia. Jakie dwa? Podzielone zgromadzenie i zjednoczone zgromadzenie. Jakie jest zatem, mnisi, podzielone zgromadzenie? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mnisi żyją skłóceni, spierający się, dyskutujący, wzajemnie ustami jak włóczniami atakujący, o tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, podzielone zgromadzenie.
Jakie jest zatem, mnisi, zjednoczone zgromadzenie? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mnisi żyją w jedności, radośni, nie kłócący się, jak wymieszane mleko z wodą, wzajemnie patrzący na siebie z miłością w oczach, o tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, zjednoczone zgromadzenie. Te są, mnisi, dwa zgromadzenia. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch zgromadzeń, a mianowicie - zjednoczone zgromadzenie."

45. "Dvemā, bhikkhave, parisā. Katamā dve? Anaggavatī ca parisā aggavatī ca parisā. Katamā ca, bhikkhave, anaggavatī parisā? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ therā bhikkhū bāhulikā honti sāthalikā, okkamane pubbaṅgamā, paviveke nikkhittadhurā, na vīriyaṃ ārabhanti appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāya. Tesaṃ pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ āpajjati. Sāpi hoti bāhulikā sāthalikā, okkamane pubbaṅgamā, paviveke nikkhittadhurā, na vīriyaṃ ārabhati appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāya. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, anaggavatī parisā.

"Dwa są te, mnisi, zgromadzenia. Jakie dwa? Niedoskonałe zgromadzenie i doskonałe zgromadzenie. Jakie jest zatem, mnisi, niedoskonałe zgromadzenie? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym starsi mnisi żyją w dostatku, o niedbałych nawykach, podczas wchodzenia (na ścieżkę) są na czele, podczas odosobnienia są wolni od wysiłku, nie podejmują starań dla osiągnięcia nieosiągniętego, dla zrozumienia niezrozumianego, dla zrealizowania niezrealizowanego. Najniższa grupa (mnichów) ulega ich naśladowaniu. Oni także żyją w dostatku, o niedbałych nawykach, podczas wchodzenia (na ścieżkę) są na czele, podczas odosobnienia są wolni od wysiłku, nie podejmują starań dla osiągnięcia nieosiągniętego, dla zrozumienia niezrozumianego, dla zrealizowania niezrealizowanego. O tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, niedoskonałe zgromadzenie.
 
Katamā ca, bhikkhave, aggavatī parisā? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ therā bhikkhū na bāhulikā honti na sāthalikā, okkamane nikkhittadhurā, paviveke pubbaṅgamā, vīriyaṃ ārabhanti appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāya. Tesaṃ pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ āpajjati. Sāpi hoti na bāhulikā na sāthalikā, okkamane nikkhittadhurā, paviveke pubbaṅgamā, vīriyaṃ ārabhati appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāya. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, aggavatī parisā. Imā kho, bhikkhave, dve parisā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ aggavatī parisā"ti.
 
Jakie jest zatem, mnisi, doskonałe zgromadzenie? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym starsi mnisi nie żyją w dostatku, nie mają niedbałych nawyków, podczas wchodzenia (na ścieżkę) są wolni od wysiłku, podczas odosobnienia są na czele, podejmują starania dla osiągnięcia nieosiągniętego, dla zrozumienia niezrozumianego, dla zrealizowania niezrealizowanego. Najniższa grupa (mnichów) ulega ich naśladowaniu. Oni także nie żyją w dostatku, nie mają niedbałych nawyków, podczas wchodzenia (na ścieżkę) są wolni od wysiłku, podczas odosobnienia są na czele, podejmują starania dla osiągnięcia nieosiągniętego, dla zrozumienia niezrozumianego, dla zrealizowania niezrealizowanego. O tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, doskonałe zgromadzenie. Te są, mnisi, dwa zgromadzenia. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch zgromadzeń, a mianowicie - doskonałe zgromadzenie."

46. "Dvemā, bhikkhave, parisā. Katamā dve? Anariyā ca parisā ariyā ca parisā. Katamā ca, bhikkhave, anariyā parisā? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū 'idaṃ dukkha'nti yathābhūtaṃ nappajānanti, 'ayaṃ dukkhasamudayo'ti yathābhūtaṃ nappajānanti, 'ayaṃ dukkhanirodho'ti yathābhūtaṃ nappajānanti, 'ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā'ti yathābhūtaṃ nappajānanti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, anariyā parisā.

"Dwa są te, mnisi, zgromadzenia. Jakie dwa? Nieszlachetne zgromadzenie i szlachetne zgromadzenie. Jakie jest zatem, mnisi, nieszlachetne zgromadzenie? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mnisi (prawdy) 'to jest cierpienie' w jej rzeczywistej istocie nie rozumieją, którzy (prawdy) 'to jest przyczyna cierpienia' w jej rzeczywistej istocie nie rozumieją, którzy (prawdy) 'to jest zniszczenie cierpienia' w jej rzeczywistej istocie nie rozumieją, którzy (prawdy) 'to jest ścieżka prowadząca do zniszczenia cierpienia' w jej rzeczywistej istocie nie rozumieją, o tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, nieszlachetne zgromadzenie.

Katamā ca, bhikkhave, ariyā parisā? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū 'idaṃ dukkha'nti yathābhūtaṃ pajānanti, 'ayaṃ dukkhasamudayo'ti yathābhūtaṃ pajānanti, 'ayaṃ dukkhanirodho'ti yathābhūtaṃ pajānantntti, 'ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā'ti yathābhūtaṃ pajānanti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, ariyā parisā. Imā kho, bhikkhave, dve parisā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ ariyā parisā"ti.

Jakie jest zatem, mnisi, szlachetne zgromadzenie? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mnisi (prawdę) 'to jest cierpienie' w jej rzeczywistej istocie rozumieją, którzy (prawdę) 'to jest przyczyna cierpienia' w jej rzeczywistej istocie rozumieją, którzy (prawdę) 'to jest zniszczenie cierpienia' w jej rzeczywistej istocie rozumieją, którzy (prawdę) 'to jest ścieżka prowadząca do zniszczenia cierpienia' w jej rzeczywistej istocie rozumieją, o tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, szlachetne zgromadzenie. Te są, mnisi, dwa zgromadzenia. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch zgromadzeń, a mianowicie - szlachetne zgromadzenie."

47. "Dvemā, bhikkhave, parisā. Katamā dve? Parisākasaṭo ca parisāmaṇḍo ca. Katamo ca, bhikkhave, parisākasaṭo? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū chandāgatiṃ gacchanti, dosāgatiṃ gacchanti, mohāgatiṃ gacchanti, bhayāgatiṃ gacchanti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, parisākasaṭo.
Katamo ca, bhikkhave, parisāmaṇḍo? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū na chandāgatiṃ gacchanti, na dosāgatiṃ gacchanti, na mohāgatiṃ gacchanti, na bhayāgatiṃ gacchanti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, parisāmaṇḍo. Imā kho, bhikkhave, dve parisā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ parisāmaṇḍo"ti.

"Dwa są te, mnisi, zgromadzenia. Jakie dwa? Bezwartościowe zgromadzenie i zgromadzenie jak śmietanka. Jakie jest zatem, mnisi, bezwartościowe zgromadzenie? W tym świecie, mnisi,  zgromadzenie, w którym mnisi niewłaściwie zachowują się pod wpływem pragnień, niewłaściwie zachowują się pod wpływem gniewu, niewłaściwie zachowują się pod wpływem niewiedzy, niewłaściwie zachowują się pod wpływem strachu, o tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, bezwartościowe zgromadzenie.
Jakie jest zatem, mnisi, zgromadzenie jak śmietanka? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mnisi nie zachowują się niewłaściwie pod wpływem pragnień, nie zachowują się niewłaściwie pod wpływem gniewu, nie zachowują się niewłaściwie pod wpływem niewiedzy, nie zachowują się niewłaściwie pod wpływem strachu, o tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, zgromadzenie jak śmietanka. Te są, mnisi, dwa zgromadzenia. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch zgromadzeń, a mianowicie - zgromadzenie jak śmietanka."

48. "Dvemā, bhikkhave, parisā. Katamā dve? Okkācitavinītā parisā nopaṭipucchāvinītā, paṭipucchāvinītā parisā nookkācitavinītā. Katamā ca, bhikkhave, okkācitavinītā parisā nopaṭipucchāvinītā? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū ye te suttantā tathāgatabhāsitā gambhīrā gambhīratthā lokuttarā suññatāpaṭisaṃyuttā tesu bhaññamānesu na sussūsanti na sotaṃ odahanti na aññā cittaṃ upaṭṭhapenti na ca te dhamme uggahetabbaṃ pariyāpuṇitabbaṃ maññanti. Ye pana te suttantā kavitā kāveyyā cittakkharā cittabyañjanā bāhirakā sāvakabhāsitā tesu bhaññamānesu sussūsanti sotaṃ odahanti aññā cittaṃ upaṭṭhapenti, te dhamme uggahetabbaṃ pariyāpuṇitabbaṃ maññanti, te ca taṃ dhammaṃ pariyāpuṇitvā na ceva aññamaññaṃ paṭipucchanti na ca paṭivicaranti – 'idaṃ kathaṃ, imassa ko attho'ti? Te avivaṭañceva na vivaranti, anuttānīkatañca na uttānīkaronti, anekavihitesu ca kaṅkhāṭhāniyesu dhammesu kaṅkhaṃ na paṭivinodenti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, okkācitavinītā parisā no paṭipucchāvinītā.

"Dwa są te, mnisi, zgromadzenia. Jakie dwa? Zgromadzenie nauczane przez gromadzenie (wiedzy), nie nauczane przez pytania i odpowiedzi, oraz zgromadzenie nauczane przez pytania i odpowiedzi, nie nauczane przez gromadzenie (wiedzy). Jakie jest zatem, mnisi, zgromadzenie nauczane przez gromadzenie (wiedzy), nie nauczane przez pytania i odpowiedzi? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mnisi tych mów, które przez Tathagatę są wygłaszane, głębokie, o głębokim znaczeniu, transcendentalne, dotyczące pustki, kiedy są mówione nie słuchają, nie nadstawiają ucha, ku wiedzy umysłów nie kierują, zatem oni nie myślą o tym, co w tej Dhammie powinno być nauczone, co powinno być dokładnie poznane. Co więcej, tych mów poetyckich, poezji z pięknymi samogłoskami, z pięknymi spółgłoskami, przez wyznawców innych doktryn, przez uczniów wygłaszanych, kiedy są mówione słuchają, nadstawiają ucha, ku wiedzy umysły kierują, oni myślą o tym, co w tej Dhammie powinno być nauczone, co powinno być dokładnie poznane, zatem oni tę Dhammę dokładnie poznawszy, nie zadają sobie wzajemnie pytań, nie badają (tego) - 'Ta mowa, jakie jest jej znaczenie?' Oni tego, co nie jest jasne nie analizują, tego, co jest ukryte nie wyjaśniają, w różnych wątpliwych miejscach Dhammy wątpliwości nie rozpraszają. O tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, zgromadzenie nauczane przez gromadzenie (wiedzy), nie nauczane przez pytania i odpowiedzi."

Katamā ca, bhikkhave, paṭipucchāvinītā parisā nookkācitavinītā? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū ye te suttantā kavitā kāveyyā cittakkharā cittabyañjanā bāhirakā sāvakabhāsitā tesu bhaññamānesu na sussūsanti na sotaṃ odahanti na aññā cittaṃ upaṭṭhapenti, na ca te dhamme uggahetabbaṃ pariyāpuṇitabbaṃ maññanti. Ye pana te suttantā tathāgatabhāsitā gambhīrā gambhīratthā lokuttarā suññatāpaṭisaṃyuttā tesu bhaññamānesu sussūsanti sotaṃ odahanti aññā cittaṃ upaṭṭhapenti, te ca dhamme uggahetabbaṃ pariyāpuṇitabbaṃ maññanti. Te taṃ dhammaṃ pariyāpuṇitvā aññamaññaṃ paṭipucchanti paṭivicaranti – 'idaṃ kathaṃ, imassa ko attho'ti? Te avivaṭañceva vivaranti, anuttānīkatañca uttānīkaronti, anekavihitesu ca kaṅkhāṭhāniyesu dhammesu kaṅkhaṃ paṭivinodenti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, paṭipucchāvinītā parisā nookkācitavinītā. Imā kho, bhikkhave, dve parisā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ paṭipucchāvinītā parisā nookkācitavinītā"ti.

Jakie jest zatem, mnisi, zgromadzenie nauczane przez pytania i odpowiedzi, nie nauczane przez gromadzenie (wiedzy)? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mnisi tych mów poetyckich, poezji z pięknymi samogłoskami, z pięknymi spółgłoskami, przez wyznawców innych doktryn, przez uczniów wygłaszanych, kiedy są mówione nie słuchają, nie nadstawiają ucha, ku wiedzy umysłów nie kierują, oni nie myślą o tym, co w tej Dhammie powinno być nauczone, co powinno być dokładnie poznane. Co więcej, tych mów, które przez Tathagatę są wygłaszane, głębokie, o głębokim znaczeniu, transcendentalne, dotyczące pustki, kiedy są mówione słuchają, nadstawiają ucha, ku wiedzy umysły kierują, zatem oni myślą o tym, co w tej Dhammie powinno być nauczone, co powinno być dokładnie poznane. Oni tę Dhammę dokładnie poznawszy, zadają sobie wzajemnie pytania, badają (to) - 'Ta mowa, jakie jest jej znaczenie?' Oni to, co nie jest jasne analizują, to, co jest ukryte wyjaśniają, w różnych wątpliwych miejscach Dhammy wątpliwości rozpraszają. O tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, zgromadzenie nauczane przez pytania i odpowiedzi, nie nauczane przez gromadzenie (wiedzy). Te są, mnisi, dwa zgromadzenia. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch zgromadzeń, a mianowicie - zgromadzenie nauczane przez pytania i odpowiedzi, nie nauczane przez gromadzenie (wiedzy)."

49. "Dvemā, bhikkhave, parisā. Katamā dve? Āmisagaru parisā no saddhammagaru, saddhammagaru parisā no āmisagaru. Katamā ca, bhikkhave, āmisagaru parisā no saddhammagaru? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū gihīnaṃ odātavasanānaṃ sammukhā aññamaññassa vaṇṇaṃ bhāsanti – 'asuko bhikkhu ubhatobhāgavimutto, asuko paññāvimutto, asuko kāyasakkhī, asuko diṭṭhippatto, asuko saddhāvimutto, asuko dhammānusārī, asuko saddhānusārī, asuko sīlavā kalyāṇadhammo, asuko dussīlo pāpadhammo'ti. Te tena lābhaṃ labhanti. Te taṃ lābhaṃ labhitvā gathitā mucchitā ajjhopannā anādīnavadassāvino anissaraṇapaññā paribhuñjanti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, āmisagaru parisā no saddhammagaru.

"Dwa są te, mnisi, zgromadzenia. Jakie dwa? Zgromadzenie szanujące dobra światowe, nie szanujące dobrej Dhammy, zgromadzenie szanujące dobrą Dhammę, nie szanujące dóbr światowych. Jakie jest zatem, mnisi, zgromadzenie szanujące dobra światowe, nie szanujące dobrej Dhammy? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mnisi przy ludziach prowadzących świeckie życie, ubranych w białe szaty, twarzą w twarz wzajemnie sobie pochwały mówią - 'Pewien mnich jest wyzwolony na dwa sposoby, pewien jest wyzwolony przez wiedzę, pewien zrealizował ciałem ostateczną prawdę, pewien osiągnął wgląd, pewien jest wyzwolony przez wiarę, pewien działa zgodnie z Dhammą, pewien działa zgodnie z wiarą, pewien jest moralny o przyjacielskim charakterze, pewien jest niemoralny o złym charakterze.' Oni ze względu na to korzyść otrzymują. Oni ze względu na to korzyść otrzymawszy, są chciwi, zdezorientowani, samolubni, cieszą się nie widząc niebezpieczeństw, co jest wynikiem braku mądrości. O tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, zgromadzenie szanujące dobra światowe, nie szanujące dobrej Dhammy.

Katamā ca, bhikkhave, saddhammagaru parisā noāmisagaru? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū gihīnaṃ odātavasanānaṃ sammukhā aññamaññassa vaṇṇaṃ na bhāsanti – 'asuko bhikkhu ubhatobhāgavimutto, asuko paññāvimutto, asuko kāyasakkhī, asuko diṭṭhippatto, asuko saddhāvimutto, asuko dhammānussārī, asuko saddhānusārī, asuko sīlavā kalyāṇadhammo, asuko dussīlo pāpadhammo'ti. Te tena lābhaṃ labhanti. Te taṃ lābhaṃ labhitvā agathitā amucchitā anajjhosannā ādīnavadassāvino nissaraṇapaññā paribhuñjanti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, saddhammagaru parisā noāmisagaru. Imā kho, bhikkhave, dve parisā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ saddhammagaru parisā noāmisagarū"ti.

Jakie jest zatem, mnisi, zgromadzenie szanujące dobrą Dhammę, nie szanujące dóbr światowych? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mnisi przy ludziach prowadzących świeckie życie, ubranych w białe szaty, twarzą w twarz wzajemnie sobie pochwał nie mówią - 'Pewien mnich jest wyzwolony na dwa sposoby, pewien jest wyzwolony przez wiedzę, pewien zrealizował ciałem ostateczną prawdę, pewien osiągnął wgląd, pewien jest wyzwolony przez wiarę, pewien działa zgodnie z Dhammą, pewien działa zgodnie z wiarą, pewien jest moralny o przyjacielskim charakterze, pewien jest niemoralny o złym charakterze.' Oni ze względu na to korzyść otrzymują. Oni ze względu na to korzyść otrzymawszy, nie są chciwi, ani zdezorientowani, ani samolubni, cieszą się widząc niebezpieczeństwa, co jest wynikiem mądrości. O tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, zgromadzenie szanujące dobrą Dhammę, nie szanujące dóbr światowych. Te są, mnisi, dwa zgromadzenia. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch zgromadzeń, a mianowicie - zgromadzenie szanujące dobrą Dhammę, nie szanujące dóbr światowych."

50. "Dvemā, bhikkhave, parisā. Katamā dve? Visamā ca parisā samā ca parisā. Katamā ca, bhikkhave, visamā parisā? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ adhammakammāni pavattanti dhammakammāni nappavattanti, avinayakammāni pavattanti vinayakammāni nappavattanti, adhammakammāni dippanti dhammakammāni na dippanti, avinayakammāni dippanti vinayakammāni na dippanti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, visamā parisā. 
Katamā ca, bhikkhave, samā parisā? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ dhammakammāni pavattanti adhammakammāni nappavattanti, vinayakammāni pavattanti avinayakammāni nappavattanti, dhammakammāni dippanti adhammakammāni na dippanti, vinayakammāni dippanti avinayakammāni na dippanti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, samā parisā. Imā kho, bhikkhave, dve parisā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ samā parisā"ti. 

"Dwa są te, mnisi, zgromadzenia. Jakie dwa? Prawowite zgromadzenie i nieprawowite zgromadzenie. Jakie jest zatem, mnisi, nieprawowite zgromadzenie? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mają miejsce działania zgodne z fałszywymi naukami, nie mają miejsca działania zgodne z Dhammą, mają miejsce działania niezgodne z Dyscypliną, nie mają miejsca działania zgodne z Dyscypliną, działania zgodne z fałszywymi naukami jaśnieją, działania zgodne z Dhammą nie jaśnieją, działania niezgodne z Dyscypliną jaśnieją, działania zgodne z Dyscypliną nie jaśnieją, o tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, nieprawowite zgromadzenie.
Jakie jest zatem, mnisi, prawowite zgromadzenie? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mają miejsce działania zgodne z Dhammą, nie mają miejsca działania zgodne z fałszywymi naukami, mają miejsce działania zgodne z Dyscypliną, nie mają miejsca działania niezgodne z Dyscypliną, działania zgodne z Dhammą jaśnieją, działania zgodne z fałszywymi naukami nie jaśnieją, działania zgodne z Dyscypliną jaśnieją, działania niezgodne z Dyscypliną nie jaśnieją, o tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, prawowite zgromadzenie. Te są, mnisi, dwa zgromadzenia. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch zgromadzeń, a mianowicie - prawowite zgromadzenie."
 
51. "Dvemā, bhikkhave, parisā. Katamā dve? Adhammikā ca parisā dhammikā ca parisā …pe… imā kho, bhikkhave, dve parisā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ dhammikā parisā"ti.

"Dwa są te, mnisi, zgromadzenia. Jakie dwa? Zgromadzenie niesprawiedliwe i zgromadzenie sprawiedliwe ...etc... Te są, mnisi, dwa zgromadzenia. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch zgromadzeń, a mianowicie - zgromadzenie sprawiedliwe."

52. "Dvemā, bhikkhave, parisā. Katamā dve? Adhammavādinī ca parisā dhammavādinī ca parisā. Katamā ca, bhikkhave, adhammavādinī parisā? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū adhikaraṇaṃ ādiyanti dhammikaṃ vā adhammikaṃ vā. Te taṃ adhikaraṇaṃ ādiyitvā na ceva aññamaññaṃ saññāpenti na ca saññattiṃ upagacchanti, na ca nijjhāpenti na ca nijjhattiṃ upagacchanti. Te asaññattibalā anijjhattibalā appaṭinissaggamantino tameva adhikaraṇaṃ thāmasā parāmāsā abhinivissa voharanti – 'idameva saccaṃ moghamañña'nti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, adhammavādinī parisā.

"Dwa są te, mnisi, zgromadzenia. Jakie dwa? Zgromadzenie mówiące niezgodnie z Dhammą i zgromadzenie mówiące zgodnie z Dhammą. Jakie jest zatem, mnisi, zgromadzenie mówiące niezgodnie z Dhammą? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mnisi jako przedmiot dyskusji podejmują - sprawiedliwy albo niesprawiedliwy. Oni ten przedmiot dyskusji podjąwszy, wzajemnie nie przekonują się, ani przekonywaniu nie ulegają, nie realizują zrozumienia, ani realizacji zrozumienia nie ulegają. Oni nie mają mocy przekonywania, mocy zrozumienia, nie doradzają wyrzeczeń, o tym właśnie przedmiocie dyskusji z utrzymanym mocnym przywiązaniem wyrażają się: 'Ta właśnie prawda jest bezużyteczną wiedzą.' O tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, zgromadzenie mówiące niezgodnie z Dhammą."

Katamā ca, bhikkhave, dhammavādinī parisā? Idha, bhikkhave, yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū adhikaraṇaṃ ādiyanti dhammikaṃ vā adhammikaṃ vā. Te taṃ adhikaraṇaṃ ādiyitvā aññamaññaṃ saññāpenti ceva saññattiñca upagacchanti, nijjhāpenti ceva nijjhattiñca upagacchanti. Te saññattibalā nijjhattibalā paṭinissaggamantino, na tameva adhikaraṇaṃ thāmasā parāmāsā abhinivissa voharanti – 'idameva saccaṃ moghamañña'nti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, dhammavādinī parisā. Imā kho, bhikkhave, dve parisā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ dhammavādinī parisā"ti.

Jakie jest zatem, mnisi, zgromadzenie mówiące zgodnie z Dhammą? W tym świecie, mnisi, zgromadzenie, w którym mnisi jako przedmiot dyskusji podejmują - sprawiedliwy albo niesprawiedliwy. Oni ten przedmiot dyskusji podjąwszy, wzajemnie przekonują się, także przekonywaniu ulegają, realizują zrozumienie, także realizacji zrozumienia ulegają. Oni mają moc przekonywania, moc zrozumienia, doradzają wyrzeczeń, o tym właśnie przedmiocie dyskusji z utrzymanym mocnym przywiązaniem nie wyrażają się: 'Ta właśnie prawda jest bezużyteczną wiedzą.' O tym (zgromadzeniu) mówi się, mnisi, zgromadzenie mówiące zgodnie z Dhammą. Te są, mnisi, dwa zgromadzenia. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch zgromadzeń, a mianowicie -  zgromadzenie mówiące zgodnie z Dhammą."

Parisavaggo pañcamo.
 
Tassuddānaṃ –
Uttānā vaggā aggavatī, ariyā kasaṭo ca pañcamo,
Okkācitaāmisañceva, visamā adhammādhammiyena cāti.
 
Paṭhamo paṇṇāsako samatto.

Rozdział o zgromadzeniu, piąty.

Spis treści:
Płytkie, podzielone, doskonałe, szlachetne i bezwartościowe piąte
Gromadzenie i dobra światowe, prawowite, niezgodne i zgodne z Dhammą.

Pierwsza pięćdziesiątka kompletna.
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz