sobota, 7 listopada 2015

Kajdany umysłu

Cetasovinibandhasuttaṃ (AN 9.72) - Sutta o kajdanach umysłu

"Pañcime, bhikkhave, cetasovinibandhā. Katame pañca? Idha, bhikkhave, bhikkhu kāmesu avītarāgo hoti avigatacchando avigatapemo avigatapipāso avigatapariḷāho avigatataṇho. Yo so, bhikkhave, bhikkhu kāmesu avītarāgo hoti avigatacchando avigatapemo avigatapipāso avigatapariḷāho avigatataṇho, tassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya. Yassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya, ayaṃ paṭhamo cetasovinibandho.

"Pięć jest tych, mnisi, kajdanów umysłu. Jakich pięć? W tym świecie, mnisi, mnich nie jest wolny od przywiązania do przyjemności zmysłowych, od impulsów, od afektów, od pragnienia, od niepokoju, od pożądania. Tego, mnisi, mnicha, który nie jest wolny od przywiązania do przyjemności zmysłowych, od impulsów, od afektów, od pragnienia, od niepokoju, od pożądania, umysł nie skłania się do gorliwości, praktyki, wytrwałości, wysiłku. To, że jego umysł nie skłania się do gorliwości, praktyki, wytrwałości, wysiłku, to są pierwsze kajdany umysłu.

Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu kāye avītarāgo hoti …pe… rūpe avītarāgo hoti … yāvadatthaṃ udarāvadehakaṃ bhuñjitvā seyyasukhaṃ passasukhaṃ middhasukhaṃ anuyutto viharati … aññataraṃ devanikāyaṃ paṇidhāya brahmacariyaṃ carati – 'imināhaṃ sīlena vā vatena vā tapena vā brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi devaññataro vā'ti. Yo so, bhikkhave, bhikkhu aññataraṃ devanikāyaṃ paṇidhāya brahmacariyaṃ carati – 'imināhaṃ sīlena vā vatena vā tapena vā brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi devaññataro vā'ti, tassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya. Yassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya, ayaṃ pañcamo cetasovinibandho. Ime kho, bhikkhave, pañca cetasovinibandhā.

I znów dalej, mnisi, mnich nie jest wolny od przywiązania do ciała ...etc... nie jest wolny od przywiązania do form (widzianych) ... ile tylko chce najadłszy się do syta, żyje dążąc do większych przyjemności, przyjemności patrzenia, przyjemności snu ... do pewnej społeczności bogów aspirując szlachetne życie prowadzi - 'To ja, dzięki moralnej praktyce, religijnemu obowiązkowi, pokucie albo szlachetnemu życiu bogiem stanę się albo podrzędnym bóstwem.' Tego, mnisi, mnicha, który do pewnej społeczności bogów aspirując szlachetne życie prowadzi - 'To ja, dzięki moralnej praktyce, religijnemu obowiązkowi, pokucie albo szlachetnemu życiu bogiem stanę się albo podrzędnym bóstwem', umysł nie skłania się do gorliwości, praktyki,wytrwałości, wysiłku. To, że jego umysł nie skłania się do gorliwości, praktyki, wytrwałości, wysiłku, to piąte kajdany umysłu. To jest, mnisi, pięć kajdanów umysłu.
 
Imesaṃ kho, bhikkhave, pañcannaṃ cetasovinibandhānaṃ pahānāya cattāro satipaṭṭhānā bhāvetabbā. Katame cattāro? Idha, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ, vedanāsu …pe… citte …pe… dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. Imesaṃ kho, bhikkhave, pañcannaṃ cetasovinibandhānaṃ pahānāya ime cattāro satipaṭṭhānā bhāvetabbā"ti. 
 
Dasamaṃ.

Tych, mnisi, pięć kajdanów umysłu porzuciwszy, cztery podstawy uważności powinny być rozwijane. Jakie cztery? W tym świecie, mnisi, mnich ciało obserwując w ciele przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata, uczucia ...etc... umysł ...etc...  dhammy obserwując w dhammach przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata. Te, mnisi, pięć kajdanów umysłu, porzuciwszy, te cztery podstawy uważności powinny być rozwijane."

Dziesiąta [sutta z rozdziału Satipaṭṭhānavaggo].

Satipaṭṭhānavaggo dutiyo.

Tassuddānaṃ –
Sikkhā nīvaraṇākāmā, khandhā ca orambhāgiyā gati,
Maccheraṃ uddhambhāgiyā aṭṭhamaṃ, cetokhilā vinibandhāti.

Rozdział Satipaṭṭhānavaggo, drugi.

Spis treści:
Trening, przeszkody, przyjemności, zespoły chwytania i niższe więzy, przeznaczenie,
Rodzaje egoizmu, o wyższych więzach ósma, kolce w umyśle, kajdany.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz