niedziela, 8 listopada 2015

Podstawy mocy psychicznej

Iddhipādavaggo (AN 9.83-92) - Rozdział o podstawach mocy psychicznej

Sikkhasuttaṃ (AN 9.83) - Sutta o treningu

"Pañcimāni, bhikkhave, sikkhādubbalyāni. Katamāni pañca? Pāṇātipāto …pe… surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ – imāni kho, bhikkhave, pañca sikkhādubbalyāni. Imesaṃ kho, bhikkhave, pañcannaṃ sikkhādubbalyānaṃ pahānāya cattāro iddhipādā bhāvetabbā. Katame cattāro? Idha, bhikkhave, bhikkhu chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti, vīriyasamādhi … cittasamādhi … vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti. Imesaṃ kho, bhikkhave, pañcannaṃ sikkhādubbalyānaṃ pahānāya ime cattāro iddhipādā bhāvetabbā"ti. Paṭhamaṃ.

"Pięć jest tych, mnisi, (rzeczy powodujących) niezdolność do treningu*. Jakich pięć? Odbieranie życia ...etc... picie odurzających trunków, powodujące zaniedbania. To jest, mnisi, pięć (rzeczy powodujących) niezdolność do treningu. Tych, mnisi, pięć (rzeczy powodujących) niezdolność do treningu porzuciwszy, cztery podstawy mocy psychicznej powinny być rozwijane. Jakie cztery? W tym świecie, mnisi, mnich impulsem, skupieniem, koncentracją umysłu, umysłową aktywnością obdarzony podstawę mocy psychicznej rozwija, ... wysiłkiem, skupieniem ... myślą, skupieniem ... rozważaniem, skupieniem, koncentracją umysłu, umysłową aktywnością obdarzony podstawę mocy psychicznej rozwija. Tych, mnisi, pięć (rzeczy powodujących) niezdolność do treningu porzuciwszy, te cztery podstawy mocy psychicznej powinny być rozwijane." Pierwsza.
 
* Trening, który uczeń Buddy ma do przejścia, czyli potrójne ćwiczenie się w wyższej moralności (adhisīla-sikkhā), wyższej umysłowości (adhicitta-sikkhā) oraz wyższej mądrości (adhipaññā-sikkhā). Ten potrójny trening odnosi się do potrójnego podziału ośmiorakiej ścieżki na moralność, skupienie i mądrość (sīla, samādhi, paññā).

(AN 9.84-91) Yathā satipaṭṭhānavagge tathā iddhipādavasena vitthāretabbā.

Jak w rozdziale Satipaṭṭhānavaggo tak rozdział Iddhipādavaggo powinien być rozwinięty.

Cetasovinibandhasuttaṃ (AN 9.92) - Sutta o kajdanach umysłu

"Pañcime, bhikkhave, cetasovinibandhā. Katame pañca? Idha, bhikkhave, bhikkhu kāmesu avītarāgo hoti …pe… ime kho, bhikkhave, pañca cetasovinibandhā. Imesaṃ kho, bhikkhave, pañcannaṃ cetasovinibandhānaṃ pahānāya ime cattāro iddhipādā bhāvetabbā. Katame cattāro? Idha, bhikkhave, bhikkhu chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti, vīriyasamādhi … cittasamādhi … vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti. Imesaṃ kho, bhikkhave, pañcannaṃ cetasovinibandhānaṃ pahānāya ime cattāro iddhipādā bhāvetabbā"ti. Dasamaṃ. 

Iddhipādavaggo catuttho.

"Pięć jest tych, mnisi, kajdanów umysłu. Jakich pięć? W tym świecie, mnisi, mnich nie jest wolny od przywiązania do przyjemności zmysłowych ...etc... to jest, mnisi, pięć kajdanów umysłu. Tych, mnisi, pięć kajdanów umysłu porzuciwszy, te cztery podstawy mocy psychicznej powinny być rozwijane. Jakie cztery? W tym świecie, mnisi, mnich impulsem, skupieniem, koncentracją umysłu, umysłową aktywnością obdarzony podstawę mocy psychicznej rozwija, ... wysiłkiem, skupieniem ... myślą, skupieniem ... rozważaniem, skupieniem, koncentracją umysłu, umysłową aktywnością obdarzony podstawę mocy psychicznej rozwija. Tych, mnisi, pięć kajdanów umysłu porzuciwszy, te cztery podstawy mocy psychicznej powinny być rozwijane." Dziesiąta.

Rozdział Iddhipādavaggo, czwarty.

Yatheva satipaṭṭhānā, padhānā caturopi ca,
Cattāro iddhipādā ca, tatheva sampayojayeti.

Właśnie jak podstawy uważności oraz mądre dążenia,
Tak właśnie cztery podstawy mocy psychicznej także są wyjaśnione.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz