poniedziałek, 9 listopada 2015

Pożądanie itd

Rāgapeyyālaṃ (AN 9.93-432) - Pożądanie et cetera

93. "Rāgassa, bhikkhave, abhiññāya nava dhammā bhāvetabbā. Katame nava? Asubhasaññā, maraṇasaññā, āhāre paṭikūlasaññā, sabbaloke anabhiratasaññā, aniccasaññā, anicce dukkhasaññā, dukkhe anattasaññā, pahānasaññā, virāgasaññā – rāgassa, bhikkhave abhiññāya ime nava dhammā bhāvetabbā"ti.
 
"Dla pełnego zrozumienia pożądania, mnisi, dziewięć dhamm powinno być rozwijane. Jakich dziewięć? Postrzeganie nieczystości, postrzeganie śmierci, postrzeganie wstrzemięźliwości w jedzeniu, postrzeganie nieprzywiązania do całego świata, postrzeganie nietrwałości, postrzeganie cierpienia w nietrwałości, postrzeganie nie ja w cierpieniu, postrzeganie porzucenia, postrzeganie nieobecności pragnień. Dla pełnego zrozumienia pożądania, mnisi, te dziewięć dhamm powinno być rozwijane."
 
94. "Rāgassa, bhikkhave, abhiññāya nava dhammā bhāvetabbā. Katame nava? Paṭhamaṃ jhānaṃ, dutiyaṃ jhānaṃ, tatiyaṃ jhānaṃ, catutthaṃ jhānaṃ, ākāsānañcāyatanaṃ, viññāṇañcāyatanaṃ, ākiñcaññāyatanaṃ, nevasaññānāsaññāyatanaṃ, saññāvedayitanirodho – rāgassa, bhikkhave, abhiññāya ime nava dhammā bhāvetabbā"ti.

"Dla pełnego zrozumienia pożądania, mnisi, dziewięć dhamm powinno być rozwijane. Jakich dziewięć? Pierwsze wchłonięcie medytacyjne, drugie wchłonięcie medytacyjne, trzecie wchłonięcie medytacyjne, czwarte wchłonięcie medytacyjne, sfera nieograniczonej przestrzeni, sfera nieograniczonej świadomości, sfera braku jakiegokolwiek posiadania, sfera ani postrzegania ani niepostrzegania, sfera zniszczenia postrzegania i odczuwania. Dla pełnego zrozumienia pożądania, mnisi, te dziewięć dhamm powinno być rozwijane."
 
95-112. "Rāgassa, bhikkhave, pariññāya …pe… parikkhayāya …pe… pahānāya …pe… khayāya …pe… vayāya …pe… virāgāya …pe… nirodhāya …pe… cāgāya …pe… paṭinissaggāya …pe… ime nava dhammā bhāvetabbā".

"Dla dokładnego poznania pożądania, mnisi ...etc... dla wyczerpania ...etc... dla porzucenia ...etc... dla zniszczenia ...etc... dla unicestwienia ...etc... dla zaniku ...etc... dla ostatecznego końca ...etc... dla ostatecznego wyrzeczenia się ...etc... dla wyparcia się ...etc... te dziewięć dhamm powinno być rozwijane."

113-432. "Dosassa …pe… mohassa … kodhassa … upanāhassa … makkhassa … paḷāsassa … issāya … macchariyassa … māyāya … sāṭheyyassa … thambhassa … sārambhassa … mānassa … atimānassa … madassa … pamādassa abhiññāya …pe… pariññāya… parikkhayāya… pahānāya… khayāya… vayāya… virāgāya… nirodhāya … cāgāya… paṭinissaggāya…pe… ime nava dhammā bhāvetabbā"ti.

Rāgapeyyālaṃ niṭṭhitaṃ.
 
Navakanipātapāḷi niṭṭhitā
    
"Dla pełnego zrozumienia gniewu ... etc... niewiedzy ... złości ... wrogości ... poniżania ... złośliwości ... zazdrości ... chciwości ... oszukiwania ... nieuczciwości ... zatwardziałości ... porywczości ... dumy ... arogancji ... rozwiązłości ... lenistwa ...etc... dla dokładnego poznania ...etc... dla wyczerpania ... dla porzucenia ... dla zniszczenia ... dla unicestwienia ... dla zaniku ... dla ostatecznego końca ... dla ostatecznego wyrzeczenia się ... dla wyparcia się ... te dziewięć dhamm powinno być rozwijane."

(Rozdział) Pożądanie et cetera jest zakończony.

Księga dziewiątek jest zakończona.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz