niedziela, 8 listopada 2015

Właściwe dążenie

Sammappadhānavaggo (AN 9.73-82) - Rozdział o właściwym dążeniu

Sikkhasuttaṃ (AN 9.73) - Sutta o treningu

"Pañcimāni, bhikkhave, sikkhādubbalyāni. Katamāni pañca? Pāṇātipāto …pe… surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ – imāni kho, bhikkhave, pañca sikkhādubbalyāni. Imesaṃ kho, bhikkhave, pañcannaṃ sikkhādubbalyānaṃ pahānāya cattāro sammappadhānā bhāvetabbā. Katame cattāro? Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati, uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati, anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati, uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati. Imesaṃ kho, bhikkhave, pañcannaṃ sikkhādubbalyānaṃ pahānāya ime cattāro sammappadhānā bhāvetabbā"ti. Paṭhamaṃ.
 
"Pięć jest tych, mnisi, (rzeczy powodujących) niezdolność do treningu*. Jakich pięć? Odbieranie życia ...etc... picie odurzających trunków, powodujące zaniedbania. To jest, mnisi, pięć (rzeczy powodujących) niezdolność do treningu. Tych, mnisi, pięć (rzeczy powodujących) niezdolność do treningu porzuciwszy, cztery podstawy uważności powinny być rozwijane. Jakie cztery? W tym świecie, mnisi, mnich ku niepowstawaniu niepowstałego zła, złych dhamm, pragnienie generuje, stara się, wysiłek podejmuje, umysł kieruje. Ku porzuceniu powstałego zła, złych dhamm, pragnienie generuje, stara się, wysiłek podejmuje, umysł kieruje. Ku powstawaniu niepowstałych dobrych dhamm, pragnienie generuje, stara się, wysiłek podejmuje, umysł kieruje. Ku utrwaleniu, niepomieszaniu, wyższej naturze, obfitości, wzrostowi, realizacji dobrych dhamm, pragnienie generuje, stara się, wysiłek podejmuje, umysł kieruje. Tych, mnisi, pięć (rzeczy powodujących) niezdolność do treningu porzuciwszy, te cztery podstawy uważności powinny być rozwijane." Pierwsza.
 
* Trening, który uczeń Buddy ma do przejścia, czyli potrójne ćwiczenie się w wyższej moralności (adhisīla-sikkhā), wyższej umysłowości (adhicitta-sikkhā) oraz wyższej mądrości (adhipaññā-sikkhā). Ten potrójny trening odnosi się do potrójnego podziału ośmiorakiej ścieżki na moralność, skupienie i mądrość (sīla, samādhi, paññā).

(AN 9.74-81)  Yathā satipaṭṭhānavagge tathā sammappadhānavasena vitthāretabbā. 

Jak w rozdziale Satipaṭṭhānavaggo tak rozdział Sammappadhānavaggo powinien być rozwinięty.

Cetasovinibandhasuttaṃ (AN 9.82) - Sutta o kajdanach umysłu

"Pañcime, bhikkhave, cetasovinibandhā. Katame pañca? Idha, bhikkhave, bhikkhu kāmesu avītarāgo hoti …pe… ime kho, bhikkhave, pañca cetasovinibandhā. Imesaṃ kho, bhikkhave, pañcannaṃ cetasovinibandhānaṃ pahānāya cattāro sammappadhānā bhāvetabbā. Katame cattāro? Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati, uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya … anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya … uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati. Imesaṃ kho, bhikkhave, pañcannaṃ cetasovinibandhānaṃ pahānāya ime cattāro sammappadhānā bhāvetabbā"ti. Dasamaṃ.
 
Sammappadhānavaggo tatiyo.

"Pięć jest tych, mnisi, kajdanów umysłu. Jakich pięć? W tym świecie, mnisi, mnich nie jest wolny od przywiązania do przyjemności zmysłowych ...etc... to jest, mnisi, pięć kajdanów umysłu.
Tych, mnisi, pięć kajdanów umysłu porzuciwszy, cztery podstawy uważności powinny być rozwijane. Jakie cztery? W tym świecie, mnisi, mnich ku niepowstawaniu niepowstałego zła, złych dhamm, pragnienie generuje, stara się, wysiłek podejmuje, umysł kieruje. Ku porzuceniu powstałego zła ... ku powstawaniu niepowstałych dobrych dhamm ... ku utrwaleniu, niepomieszaniu, wyższej naturze, obfitości, wzrostowi, realizacji dobrych dhamm, pragnienie generuje, stara się, wysiłek podejmuje, umysł kieruje. Tych, mnisi, pięć kajdanów umysłu porzuciwszy, te cztery podstawy uważności powinny być rozwijane." Dziesiąta.

Rozdział Sammappadhānavaggo, trzeci.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz