środa, 2 grudnia 2015

Gaj Moranivapa

Moranivāpasuttaṃ (AN 11.10) - Sutta w Gaju Moranivapa

Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati moranivāpe paribbājakārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi – "bhikkhavo"ti. 
"Bhadante"ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca –

Pewnego razu Błogosławiony w Rajagaha przebywał, w Gaju Moranivapa, w klasztorze wędrownych mnichów. Tamże Błogosławiony do mnichów zwrócił się: "Mnisi!"
"Panie", tamci mnisi Błogosławionemu przytaknęli. Błogosławiony powiedział to:
 
"Tīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu accantaniṭṭho hoti accantayogakkhemī accantabrahmacārī accantapariyosāno seṭṭho devamanussānaṃ. Katamehi tīhi? Asekhena sīlakkhandhena, asekhena samādhikkhandhena, asekhena paññākkhandhena – imehi kho, bhikkhave, tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu accantaniṭṭho hoti accantayogakkhemī accantabrahmacārī accantapariyosāno seṭṭho devamanussānaṃ.
 
"Trzema, mnisi, cechami obdarzony mnich ostatecznie doskonały jest, ostatecznie uwolniony od przywiązań, ostateczne szlachetne życie (prowadzi), ostateczne urzeczywistnienie (osiągnął), najlepszy jest wśród bogów i ludzi. Jakimi trzema? Nie wymagającym dalszego treningu nagromadzeniem moralności, nie wymagającym dalszego treningu nagromadzeniem skupienia medytacyjnego, nie wymagającym dalszego treningu nagromadzeniem mądrości - tymi, mnisi, trzema cechami obdarzony mnich ostatecznie doskonały jest, ostatecznie uwolniony od przywiązań, ostateczne szlachetne życie (prowadzi), ostateczne urzeczywistnienie (osiągnął), najlepszy jest wśród bogów i ludzi.
 
Aparehipi, bhikkhave, tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu accantaniṭṭho hoti accantayogakkhemī accantabrahmacārī accantapariyosāno seṭṭho devamanussānaṃ. Katamehi tīhi? Iddhipāṭihāriyena, ādesanāpāṭihāriyena, anusāsanīpāṭihāriyena – imehi kho, bhikkhave, tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu accantaniṭṭho hoti, accantayogakkhemī accantabrahmacārī accantapariyosāno seṭṭho devamanussānaṃ.
 
Innymi także, mnisi, trzema cechami obdarzony mnich ostatecznie doskonały jest, ostatecznie uwolniony od przywiązań, ostateczne szlachetne życie (prowadzi), ostateczne urzeczywistnienie (osiągnął), najlepszy jest wśród bogów i ludzi. Jakimi trzema? Cudem mocy psychicznej, cudem czytania cudzych myśli, cudem nauczania - tymi, mnisi, trzema cechami obdarzony mnich ostatecznie doskonały jest, ostatecznie uwolniony od przywiązań, ostateczne szlachetne życie (prowadzi), ostateczne urzeczywistnienie (osiągnął), najlepszy jest wśród bogów i ludzi.
 
Aparehipi, bhikkhave, tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu accantaniṭṭho hoti accantayogakkhemī accantabrahmacārī accantapariyosāno seṭṭho devamanussānaṃ. Katamehi tīhi? Sammādiṭṭhiyā, sammāñāṇena, sammāvimuttiyā – imehi kho, bhikkhave, tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu accantaniṭṭho hoti accantayogakkhemī accantabrahmacārī accantapariyosāno seṭṭho devamanussānaṃ.
  
Innymi także, mnisi, trzema cechami obdarzony mnich ostatecznie doskonały jest, ostatecznie uwolniony od przywiązań, ostateczne szlachetne życie (prowadzi), ostateczne urzeczywistnienie (osiągnął), najlepszy jest wśród bogów i ludzi. Jakimi trzema? Właściwym poglądem, właściwą wiedzą, właściwym wyzwoleniem - tymi, mnisi, trzema cechami obdarzony mnich ostatecznie doskonały jest, ostatecznie uwolniony od przywiązań, ostateczne szlachetne życie (prowadzi), ostateczne urzeczywistnienie (osiągnął), najlepszy jest wśród bogów i ludzi.
 
Dvīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu accantaniṭṭho hoti accantayogakkhemī accantabrahmacārī accantapariyosāno seṭṭho devamanussānaṃ. Katamehi dvīhi? Vijjāya, caraṇena – imehi kho, bhikkhave, dvīhi dhammehi samannāgato bhikkhu accantaniṭṭho hoti accantayogakkhemī accantabrahmacārī accantapariyosāno seṭṭho devamanussānaṃ.

Dwiema, mnisi, cechami obdarzony mnich ostatecznie doskonały jest, ostatecznie uwolniony od przywiązań, ostateczne szlachetne życie (prowadzi), ostateczne urzeczywistnienie (osiągnął), najlepszy jest wśród bogów i ludzi. Jakimi dwiema? Wyższą wiedzą i postępowaniem - tymi, mnisi, dwiema cechami obdarzony mnich ostatecznie doskonały jest, ostatecznie uwolniony od przywiązań, ostateczne szlachetne życie (prowadzi), ostateczne urzeczywistnienie (osiągnął), najlepszy jest wśród bogów i ludzi.

Brahmunā pesā, bhikkhave, sanaṅkumārena gāthā bhāsitā –
 
'Khattiyo seṭṭho janetasmiṃ, ye gottapaṭisārino,
Vijjācaraṇasampanno, so seṭṭho devamānuse'ti.
 
Sā kho panesā, bhikkhave, sanaṅkumārena gāthā bhāsitā subhāsitā, no dubbhāsitā, atthasaṃhitā, no anatthasaṃhitā, anumatā mayā. Ahampi, bhikkhave, evaṃ vadāmi –
 
'Khattiyo seṭṭho janetasmiṃ, ye gottapaṭisārino,
Vijjācaraṇasampanno, so seṭṭho devamānuse'"ti. 

Dasamaṃ.

Przez posłańca Brahmę Sanankumarę, mnisi, (ten) wiersz był powiedziany:

'Khattiya*, najlepszy wśród ludzi, który opiera się na (swoim klanie),
Który opanował wyższą wiedzę i moralność, on jest najlepszy wśród bogów i ludzi.'

To jest ten, mnisi, przez Sanankumarę wiersz powiedziany, dobrze wygłoszony, nie jest źle wygłoszony, z korzyścią związany, nie jest ze szkodą związany, zaakceptowany przeze mnie. Ja także, mnisi, tak mówię:

'Khattiya, najlepszy wśród ludzi, który opiera się na (swoim klanie),
Który opanował wyższą wiedzę i moralność, on jest najlepszy wśród bogów i ludzi.'"

Dziesiąta [sutta z rozdziału Nissayavaggo].

Nissayavaggo paṭhamo.

Tassuddānaṃ –
Kimatthiyā cetanā, tayo upanisā byasanena ca,
Dve saññā manasikāro, saddho moranivāpakanti.

Rozdział Nissayavaggo, pierwszy.

Spis treści:
W jakim celu, akt woli, trzy o przyczynach, o niepowodzeniu,
Dwie o postrzeżeniach, zwracanie uwagi, Saddha, Moranivapa zamykająca.
  
* Khattiya, w sanskrycie kṣatriya, członek drugiej najwyższej warny w hinduizmie. Należeli do niej rycerze oraz władcy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz