środa, 23 grudnia 2015

W jakim celu

Kimatthiyasuttaṃ (AN 10.1) - Sutta 'W jakim celu'

Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca –

Tak słyszałem. Pewnego razu Błogosławiony w Savatthi przebywał, w gaju Jety, w ogrodzie Anathapindiki. Wtedy czcigodny Ananda do Błogosławionego zbliżył się, zbliżywszy się, Błogosławionego pozdrowiwszy, z boku usiadł. Czcigodny Ananda, który z boku usiadł, do Błogosławionego powiedział to:

"Kimatthiyāni, bhante, kusalāni sīlāni kimānisaṃsānī"ti?
"Avippaṭisāratthāni kho, ānanda, kusalāni sīlāni avippaṭisārānisaṃsānī"ti.

"W jakim celu, Panie, są dobre zasady moralne, dla jakich korzyści?"
"Dobre zasady moralne mają za cel brak wyrzutów sumienia, Anando, mają za korzyść brak wyrzutów sumienia."

"Avippaṭisāro pana, bhante, kimatthiyo kimānisaṃso"ti?
"Avippaṭisāro kho, ānanda, pāmojjattho pāmojjānisaṃso"ti.
"Pāmojjaṃ pana, bhante, kimatthiyaṃ kimānisaṃsa"nti?
"Pāmojjaṃ kho, ānanda, pītatthaṃ pītānisaṃsa"nti.

"A brak wyrzutów sumienia, Panie, w jakim celu jest, dla jakiej korzyści?"
"Brak wyrzutów sumienia, Anando, ma za cel radość, ma za korzyść radość."
"A radość, Panie, w jakim celu jest, dla jakiej korzyści?"
"Radość, Anando, ma za cel zachwyt, ma za korzyść zachwyt."

"Pīti pana, bhante, kimatthiyā kimānisaṃsā"ti?
"Pīti kho, ānanda, passaddhatthā passaddhānisaṃsā"ti.
"Passaddhi pana, bhante, kimatthiyā kimānisaṃsā"ti?
"Passaddhi kho, ānanda, sukhatthā sukhānisaṃsā"ti.

"A zachwyt, Panie, w jakim celu jest, dla jakiej korzyści?"
"Zachwyt, Anando, ma za cel spokój, ma za korzyść spokój."
"A spokój, Panie, w jakim celu jest, dla jakiej korzyści?"
"Spokój, Anando, ma za cel szczęście, ma za korzyść szczęście."

"Sukhaṃ pana, bhante, kimatthiyaṃ kimānisaṃsa"nti?
"Sukhaṃ kho, ānanda, samādhatthaṃ samādhānisaṃsa"nti.
"Samādhi pana, bhante, kimatthiyo kimānisaṃso"ti?
"Samādhi kho, ānanda, yathābhūtañāṇadassanattho yathābhūtañāṇadassanānisaṃso"ti.

"A szczęście, Panie, w jakim celu jest, dla jakiej korzyści?"
"Szczęście, Anando, ma za cel skupienie medytacyjne, ma za korzyść skupienie medytacyjne."
"A skupienie medytacyjne, Panie, w jakim celu jest, dla jakiej korzyści?"
"Skupienie medytacyjne, Anando, ma za cel zgodną z prawdą wiedzę, ma za korzyść zgodną z prawdą wiedzę." 

"Yathābhūtañāṇadassanaṃ pana, bhante, kimatthiyaṃ kimānisaṃsa"nti?
"Yathābhūtañāṇadassanaṃ kho, ānanda, nibbidāvirāgatthaṃ nibbidāvirāgānisaṃsa"nti.
"Nibbidāvirāgo pana, bhante kimatthiyo kimānisaṃso"ti? 
"Nibbidāvirāgo kho, ānanda, vimuttiñāṇadassanattho vimuttiñāṇadassanānisaṃso."

"A zgodna z prawdą wiedza, Panie, w jakim celu jest, dla jakiej korzyści?"
"Zgodna z prawdą wiedza, Anando, ma za cel zaniechanie, ma za korzyść zaniechanie."
"A zaniechanie, Panie, w jakim celu jest, dla jakiej korzyści?"
"Zaniechanie, Anando, ma za cel wyzwolenie i wiedzę, ma za korzyść wyzwolenie i wiedzę."

"Iti kho, ānanda, kusalāni sīlāni avippaṭisāratthāni avippaṭisārānisaṃsāni, avippaṭisāro pāmojjattho pāmojjānisaṃso, pāmojjaṃ pītatthaṃ pītānisaṃsaṃ, pīti passaddhatthā passaddhānisaṃsā, passaddhi sukhatthā sukhānisaṃsā, sukhaṃ samādhatthaṃ samādhānisaṃsaṃ, samādhi yathābhūtañāṇadassanattho yathābhūtañāṇadassanānisaṃso, yathābhūtañāṇadassanaṃ nibbidāvirāgatthaṃ nibbidāvirāgānisaṃsaṃ, nibbidāvirāgo vimuttiñāṇadassanattho vimuttiñāṇadassanānisaṃso. Iti kho, ānanda, kusalāni sīlāni anupubbena aggāya parentī"ti. 
 
Paṭhamaṃ.

"Tak więc, Anando, dobre zasady moralne mają za cel brak wyrzutów sumienia, mają za korzyść brak wyrzutów sumienia, brak wyrzutów sumienia ma za cel radość, ma za korzyść radość, radość ma za cel zachwyt, ma za korzyść zachwyt, zachwyt ma za cel spokój, ma za korzyść spokój, spokój ma za cel szczęście, ma za korzyść szczęście, szczęście ma za cel skupienie medytacyjne, ma za korzyść skupienie medytacyjne, skupienie medytacyjne ma za cel zgodną z prawdą wiedzę, ma za korzyść zgodną z prawdą wiedzę, zgodna z prawdą wiedza ma za cel zaniechanie, ma za korzyść zaniechanie, zaniechanie ma za cel wyzwolenie i wiedzę, ma za korzyść wyzwolenie i wiedzę. Tak więc Anando, dobre zasady moralne stopniowo do doskonałości prowadzą."

Pierwsza [sutta z rozdziału Ānisaṃsavaggo].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz