piątek, 29 stycznia 2016

O bogactwach szczegółowo

Vitthatadhanasuttaṃ (AN 7.6) - Szczegółowa sutta o bogactwach
 
"Sattimāni, bhikkhave, dhanāni. Katamāni satta? Saddhādhanaṃ, sīladhanaṃ, hirīdhanaṃ, ottappadhanaṃ, sutadhanaṃ, cāgadhanaṃ, paññādhanaṃ.
 
"Siedem jest tych, mnisi, bogactw. Jakich siedem? Bogactwo wiary, bogactwo moralności, bogactwo wstydu, bogactwo obawy przed popełnieniem złego czynu, bogactwo nauki, bogactwo szczodrości, bogactwo mądrości. 

Katamañca, bhikkhave, saddhādhanaṃ? Idha, bhikkhave, ariyasāvako saddho hoti, saddahati tathāgatassa bodhiṃ – 'itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho …pe… buddho bhagavā'ti. Idaṃ vuccati, bhikkhave, saddhādhanaṃ.

Jakie jest zatem, mnisi, bogactwo wiary? W tym świecie, mnisi, szlachetny uczeń jest pełen wiary, wierzy w mądrość Tathagaty - 'Oto jest ten Błogosławiony, arahat, w pełni przebudzony ...etc... nauczyciel bogów i ludzi, przebudzony, błogosławiony.' O tym mówi się, mnisi, bogactwo wiary.
 
Katamañca, bhikkhave, sīladhanaṃ? Idha, bhikkhave, ariyasāvako pāṇātipātā paṭivirato hoti …pe… surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭivirato hoti. Idaṃ vuccati, bhikkhave, sīladhanaṃ.
 
Jakie jest zatem, mnisi, bogactwo moralności? W tym świecie, mnisi, szlachetny uczeń jest powstrzymującym się od zabijania istot żywych ...etc... jest powstrzymującym się od od alkoholu, środków odurzających, które są przyczyną niedbalstwa. O tym mówi się, mnisi, bogactwo moralności.
 
Katamañca, bhikkhave, hirīdhanaṃ? Idha, bhikkhave, ariyasāvako hirīmā hoti, hirīyati kāyaduccaritena vacīduccaritena manoduccaritena, hirīyati pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā. Idaṃ vuccati, bhikkhave, hirīdhanaṃ.
  
Jakie jest zatem, mnisi, bogactwo wstydu? W tym świecie, mnisi, szlachetny uczeń jest wstydliwy, wstydzi się niewłaściwego zachowania ciałem, mową i umysłem, wstydzi się przywiązania do złych, niezdrowych dhamm. O tym mówi się, mnisi, bogactwo wstydu.
 
Katamañca, bhikkhave, ottappadhanaṃ? Idha, bhikkhave, ariyasāvako ottappī hoti, ottappati kāyaduccaritena vacīduccaritena manoduccaritena, ottappati pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā. Idaṃ vuccati, bhikkhave, ottappadhanaṃ.
 
Jakie jest zatem, mnisi, bogactwo obawy przed popełnieniem złego czynu? W tym świecie, mnisi, szlachetny uczeń jest bojącym się zła, obawia się niewłaściwego zachowania ciałem, mową i umysłem, obawia się przywiązania do złych, niezdrowych dhamm. O tym mówi się, mnisi, bogactwo obawy przed popełnieniem złego czynu.

Katamañca, bhikkhave, sutadhanaṃ? Idha, bhikkhave, ariyasāvako bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo. Ye te dhammā ādikalyāṇā majjhekalyāṇā pariyosānakalyāṇā sātthaṃ sabyañjanaṃ, kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ abhivadanti. Tathārūpāssa dhammā bahussutā honti dhātā vacasā paricitā manasānupekkhitā diṭṭhiyā suppaṭividdhā. Idaṃ vuccati, bhikkhave, sutadhanaṃ.

Jakie jest zatem, mnisi, bogactwo nauki? W tym świecie, mnisi, szlachetny uczeń jest wykształcony, pamiętający to, czego nauczył się, gromadzący to, czego nauczył się. Te nauki, które są piękne na początku, które są piękne w środku, które są piękne na końcu duchem i literą, kompletne w swojej całości, o czystym i szlachetnym życiu mówią. Takie jak te nauki są poznawane, uczone na pamięć, powtarzane, gromadzone, trzymane w umyśle, zrozumiane, dokładnie poznane. O tym mówi się, mnisi, bogactwo nauki.

Katamañca, bhikkhave, cāgadhanaṃ? Idha, bhikkhave, ariyasāvako vigatamalamaccherena cetasā agāraṃ ajjhāvasati muttacāgo payatapāṇi vossaggarato yācayogo dānasaṃvibhāgarato. Idaṃ vuccati, bhikkhave, cāgadhanaṃ.

Jakie jest zatem, mnisi, bogactwo szczodrości? W tym świecie, mnisi, szlachetny uczeń z umysłem  pozbawionym zanieczyszczenia skąpstwem w domu mieszka, szczodry, z wyciągniętą ręką, znajdujący przyjemność w dawaniu darów, dostępny dla żebraków, znajdujący przyjemność w dawaniu i dzieleniu się (z innymi). O tym mówi się, mnisi, bogactwo szczodrości.
 
Katamañca, bhikkhave, paññādhanaṃ? Idha, bhikkhave, ariyasāvako paññavā hoti …pe… sammā dukkhakkhayagāminiyā. Idaṃ vuccati, bhikkhave, paññādhanaṃ. Imāni kho, bhikkhave, sattadhanānī"ti.
  
Jakie jest zatem, mnisi, bogactwo mądrości? W tym świecie, mnisi, szlachetny uczeń jest mądry ...etc... w pełni prowadzącą do zniszczenia cierpienia. O tym mówi się, mnisi, bogactwo mądrości. To jest, mnisi, siedem bogactw."
 
"Saddhādhanaṃ sīladhanaṃ, hirī ottappiyaṃ dhanaṃ,
Sutadhanañca cāgo ca, paññā ve sattamaṃ dhanaṃ.
Yassa ete dhanā atthi, itthiyā purisassa vā,
Adaliddoti taṃ āhu, amoghaṃ tassa jīvitaṃ.
Tasmā saddhañca sīlañca, pasādaṃ dhammadassanaṃ,
Anuyuñjetha medhāvī, saraṃ buddhāna sāsana"nti. 

Chaṭṭhaṃ.

"Bogactwo wiary, bogactwo moralności, bogactwo wstydu i obawy przez złym czynem,
Bogactwo nauki i szczodrości, mądrość jest siódmym bogactwem.
(Niezależnie) czyje jest to bogactwo, kobiety czy mężczyzny,
Mówią o tej (osobie), że nie jest żebrakiem, że nie jest bezużyteczne jej życie.
Dlatego wiarę i moralność, czysty wgląd w Dhammę,
Praktykujcie mędrcy, pamiętając nauczanie Przebudzonych."

Szósta [sutta z rozdziału Dhanavaggo].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz