Locativus absolutus

Kiedy rzeczownik lub zaimek w przypadku locativus (rzadziej genetivus i jeszcze rzadziej nominativus) jest użyty z imiesłowem w tym samym przypadku, konstrukcja taka nosi nazwę locativus absolutus (genetivus absolutus, nominativus absolutus). Konstrukcja ta tłumaczona jest często z użyciem słów: kiedy, podczas gdy, od tego czasu, chociaż.

Mayi gate so āgato. 
Kiedy ja poszedłem, on przyszedł.

Bhikkhusaṅghesu bhojiyamānesu gato.
Kiedy zgromadzenie mnichów zostało nakarmione, on poszedł.

Sabbe maggā vivajjenti gacchante lokanāyake.
Wszyscy zeszli ze ścieżki kiedy odszedł przywódca świata.

Tesu vivadantesu bodhisatto cintesi.
Podczas gdy oni dyskutowali bodhisattwa myślał.

Gavisu duyhamānāsu gato.
Kiedy krowy zostały wydojone, on poszedł.

Mātāpitūsu rudantesu pabbaji.
On odszedł w bezdomność chociaż rodzice płakali. 

Kimhi nu kho sati jarāmaraṇaṃ hoti?
Co było wtedy, (kiedy) jest starość i śmierć? 

Jātiyā kho sati jarāmaraṇaṃ hoti.
Kiedy były narodziny, (wtedy) jest starość i śmierć.  

suriye atthaṅgate - kiedy słońce zaszło
asaniyā pi sīse patantiyā - chociaż piorun spadł na głowy

Mātāpitunnaṃ rudantānaṃ pabbaji.
On odszedł w bezdomność chociaż rodzice płakali.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz